Φάση Σεναρίου

Καλλιτεχνικά / Εικαστικά (Δημοτικό)

Από τα "Νούφαρα" του Μονέ, στο "Παρεκκλήσιο" του Ρόθκο. Το ζωγραφικό έργο στο χώρο.

3 ώρες

Ανατροφοδότηση - Houston Chapel του Ρόθκο

20λεπτά

Αφού ολοκληρώσουν το ατομικό τους έργο, συνεχίζουμε την διαδραστική παρουσίαση, παίρνοντας ως σημείο αφετηρίας το έργο "Les Nymphèas" και προσπαθώντας να δημιουργήσουμε τη σύνδεση με το Houston Chappel του Ρόθκο. Η επιλογή αυτή έχει στόχο, παράλληλα με μια διάκριση ανάμεσα στις ιδιαιτερότητες κάθε έργου, στην μετάβαση από ένα έργο εγκατάσταση που προέρχεται από παρατήρηση, σε ένα έργο εγκατάσταση που είναι αφηρημένο. Εστιάζουμε μέσα από στοχευμένες διαδικασίες διαλόγου και διερεύνησης στα χωρικά ζητήματα που θέτει ένα έργο εγκατάσταση, στη σχέση κλίμακας του έργου με το χώρο καθώς και στην αποδοχή - ενσωμάτωση των εγγενών στοιχείων του  χώρου στο εικαστικό έργο, στοχεύοντας στην ενεργοποίηση των μαθητών, ώστε μέχρι το επόμενο μάθημα να έχουν προτάσεις για τη δημιουργία του συλλογικού έργου -εγκατάσταση.


Από τα Νούφαρα του Μονέ, στο παρεκκλήσιο του Ρόθκο

Σε αυτή την παρουσίαση, θα δεις παράλληλα στοιχεία ανάμεσα σε δύο μνημειακά έργα, Την εγκατάσταση με τα Νούφαρα του Μονέ στην Orangerie στο Παρίσι και το παρεκκλήσιο με τα ζωγραφικά επιτοίχια έργα του Ρόθκο στο Χιούστον.

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΟΙΒΟΣ ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΡΤΣΑΚΑ ΕΛΕΝΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Από τα "Νούφαρα" του Μονέ, στο "Παρεκκλήσιο" του Ρόθκο. Το ζωγραφικό έργο στο χώρο.» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
355