Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Ο ομηρικός "οίκος" και οι πρώτοι πολιτικοί θεσμοί

3 ώρες

Ονόματος επίσκεψις

45λεπτά

Ο καθηγητής παρουσιάζει στην τάξη το ιστορικό χρονικό πλαίσιο (ομηρική - γεωμετρική εποχή). Εισάγεται η έννοια του "ομηρικού" οίκου, την οποία οι μαθητές προσπαθούν να περιγράψουν αξιοποιώντας αποσπάσματα από τα έπη.


Σύντομη αξιολόγηση


Ενώνουμε τα κομμάτια της εικόνας

Τα κεντρικά κλαδιά θα είναι όσα και οι ομάδες. Στη συνέχεια μπορείτε να τα διασυνδέσετε.

Τι είναι ο ομηρικός "οίκος"; (1)

Το κείμενο που ακολουθεί προέρχεται από την Ιλιάδα και περιγράφει την καινούρια ασπίδα που κατασκεύασε ο Ήφαιστος για λογαριασμό του Αχιλλέα

Τι είναι ο ομηρικός "οίκος"; (2)


Τι είναι ο ομηρικός "οίκος"; (3)


Πότε και πού; - Μια σύντομη αφήγηση


Περιγράφουμε την έννοια του "οίκου"


Η κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας


Συνδέουμε το μάθημα με τα προηγούμενα


Δημιουργός Σεναρίου: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΕΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο ομηρικός "οίκος" και οι πρώτοι πολιτικοί θεσμοί» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
382