Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Ο ομηρικός "οίκος" και οι πρώτοι πολιτικοί θεσμοί

3 ώρες

Ο δημόσιος λόγος στον ομηρικό οίκο

45λεπτά

Στην πρώτη φάση οι μαθητές περιέγραψαν τον ομηρικό "οίκο" και συζήτησαν την κοινωνική διαστρωμάτωση: Εντόπισαν τον επικεφαλής, δηλαδή το βασιλιά, τους αρίστους ή ευγενείς που συμμετείχαν στην εξουσία και το πλήθος με τις διάφορες υποκατηγορίες. 

Στη συνέχεια θα διερευνήσουν πώς συμμετέχουν αυτοί οι παράγοντες στη λήψη αποφάσεων. Σε μια οργανωμένη κοινωνία, όπως η κοινωνία του "οίκου" ποιος έχει δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του και για ποια ζητήματα; Πώς λαμβάνουν οι άλλοι υπόψη το λόγο του;


Ποιος μπορεί ή θέλει να μιλήσει;


Επίπεδα αποφάσεων


Χώρος συζήτησης


Δημόσιος λόγος στην ομηρική κοινωνία


Σύγκριση με το σήμερα


Αξιολόγηση συμπερασμάτων

Ο διδάσκων θα εκτιμήσει τα αποτελέσματα της ομαδικής σας εργασίας με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Συνολική αποτίμηση


Δημιουργός Σεναρίου: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΕΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο ομηρικός "οίκος" και οι πρώτοι πολιτικοί θεσμοί» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
383