Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Ο ομηρικός "οίκος" και οι πρώτοι πολιτικοί θεσμοί

3 ώρες

Οι Κύκλωπες και οι Αθηναίοι του 5ου αιώνα μ.Χ.

45λεπτά

Οι μαθητές, αφού εντόπισαν χαρακτηριστικά των πολιτικών θεσμών της ομηρικής κοινωνίας, θα συγκρίνουν το παράδειγμα αυτό με την οργάνωση μιας απολιτικής κοινωνίας (Κύκλωπες) και την οργάνωση μιας εξελιγμένης πολιτικής διαδικασίας (Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ.). 


Χαρακτηριστικά της κοινωνίας των Κυκλώπων;

Προσέξτε τα επίθετα που αποδίδονται στους Κύκλωπες και τα σχόλια του Οδυσσέα για τις δραστηριότητές τους

Εκκλησία του Δήμου - Αθηναϊκή Δημοκρατία


Αλλαγές στην αθηναϊκή δημοκρατία


Σύγκριση με την κοινωνία των Κυκλώπων


Σύγκριση με την αθηναϊκή δημοκρατία του 5ου αι. μ.Χ.


Η διαδραστική σας παρουσίαση


Συνδεθείτε μέσω facebook ή gmail, ξεκινήστε έναν διαδραστικό μαυροπίνακα και διαμοιράστε τον στους συμμαθητές της ομάδας σας. Ξεκινήστε την παρουσίασή σας!!

Άσκηση για το σπίτι


Σύγκριση του ομηρικού "οίκου" με άλλα παραδείγματα πολιτικής οργάνωσης


Σκεφτόμαστε για το σενάριο που υλοποιήσαμε


Σύντομη αυτοαξιολόγηση της ηλεκτρονικής παρουσίασης

Αξιολογήσετε οι ίδιοι την παρουσίασή σας με βάση τα ακόλουθα κριτήρια

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΕΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο ομηρικός "οίκος" και οι πρώτοι πολιτικοί θεσμοί» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
384