Φάση Σεναρίου

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Νόμος του Hooke / Διάγραμμα τάσεων - παραμορφώσεων

3 ώρες

Προσανατολισμός

15λεπτά

Πριν ξεκινήσουμε τη νέα ενότητα, θα θυμηθούμε τις έννοιες που μάθαμε στο προηγούμενο μάθημα: φορτία, είδη φορτίων, παραμορφώσεις σώματος, καταπονήσεις, τάση και υπολογισμός της.

 


Δραστηριότητα 1: επανάληψη βασικών εννοιών


Δραστηριότητα 2: Υπολογισμός τάσης

Να λυθεί η άσκηση

Δραστηριότητα 3: Καταιγισμός ιδεών

Οι μαθητές καλούνται να πουν την γνώμη τους για την σημασία του τρόπου συμπεριφοράς των υλικών στις διάφορες καταπονήσεις.

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Νόμος του Hooke / Διάγραμμα τάσεων - παραμορφώσεων» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
397