Φάση Σεναρίου

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Νόμος του Hooke / Διάγραμμα τάσεων - παραμορφώσεων

3 ώρες

Ανεξάρτητη πρακτική

20λεπτά

Ο κάθε μαθητής εργάζεται μόνος του (ατομικό φύλλο εργασίας) χωρίς καθόλου βοήθεια από τον καθηγητή. Διευκρινήσεις δίνονται μόνο για τα δεδομένα μεγέθη. Πρόκειται για την τελική αξιολόγηση της επίτευξης των διδακιτκών στόχων της ενότητας.

 


Δραστηριότητα 5 - Άσκηση

Ο κάθε μαθητής εργάζεται μόνος του, χωρίς τη βοήθεια του καθηγητή. Ο διαθέσιμος χρόνος είναι 10 λεπτά.

Δραστηριότητα 1 - Ερώτηση 1 πολλαπλής επιλογής

Στην δραστηριότητα αυτή μόνο μία από τις πιθανές απαντήσεις είναι η σωστή.

Δραστηριότητα 2 - Ερώτηση επιλογής λέξεων


Δραστηριότητα 4 - Σχεδίαση του διαγράμματος σ - ε ενός μεταλλικού δοκιμίου που καταπονείται σε εφελκυσμό

Σκοπός της δραστηριότητας είναι να σχεδιαστεί όσο το δυνατόν ακριβέστερα από τους μαθητές το διάγραμμα, δίνοντας έμφαση στο είδος των γραμμών (ευθεία, καμπύλη ή τεθλασμένη) και στην αιτιολόγηση της επιλογής τους.

Δραστηριότητα 3 - Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών


Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Νόμος του Hooke / Διάγραμμα τάσεων - παραμορφώσεων» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
401