Φάση Σεναρίου

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Νόμος του Hooke / Διάγραμμα τάσεων - παραμορφώσεων

3 ώρες

Παρουσίαση

60λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1_-_nomos_toy_hooke.docx

Η ενότητά μας χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα ασχοληθούμε με τον νόμο του Hooke. Θα μάθουμε σε τι αναφέρεται, ποια μεγέθη της τεχνικής αφορά και πώς αυτά υπολογίζονται. Στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε με την μελέτη του διαγράμματος τάσεων - παραμορφώσεων, που δημιουργείται από την εφελκυστική καταπόνηση ενός μεταλλικού δοκιμίου.


Δραστηριότητα 3 - Παρακολούθηση video

Αφόρμηση: Παρατηρήστε προσεκτικά το παρακάτω βίντεο. Πρόκειται για το πείραμα εφελκυσμού σε μεταλλικό δοκίμιο. Σημειώστε στο τετράδιό σας : α.τι παρατηρείτε σχετικά με την διατομή του δοκιμίου κατά την διάρκεια του πειράματος και β. πότε σπάει το δοκίμιo.

Δραστηριότητα 1 Παρουσίαση του νόμου του Hooke από τον καθηγητή

Το φύλλο εργασίας (το οποίο όταν το ανοίξετε θα δείτε ότι πρόκειται για το φύλλο πληροφοριών της αντίστοιχης θεωρίας), αποτελεί ένα βοήθημα για την υποστήριξη του θεωρητικού μέρους της παρουσίασης του νόμου από τον καθηγητή.

Δραστηριότητα 2 - Παράδειγμα εφαρμογής του νόμου του Hooke

Πραγματοποιείται λύση άσκησης στον πίνακα από τον καθηγητή, ως παράδειγμα εφαρμογής του νόμου του Hooke.

Δραστηριότητα 4 - Παρουσίαση του διαγράμματος τάσεων - παραμορφώσεων σ - ε

Μετά τον νόμο του Hooke θα μελετήσουμε το Διάγραμμα τάσεων παραμορφώσεων που σχηματίζεται από την εφαρμογή εφελκυστικής δύναμης σε μεταλλική ράβδο.

Διάγραμμα τάσεων - παραμορφώσεων (σ-ε)


Δραστηριότητα 5 - Απάντηση ερωτήσεων από τους μαθητές

Για κάθε ερώτηση επιλέξτε τη σωστή απάντηση από τις διαθέσιμες.

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Νόμος του Hooke / Διάγραμμα τάσεων - παραμορφώσεων» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
398