Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Η Δομή Επανάληψης

2 ώρες

Λύση προβλήματος χωρίς χρήση Δ.Ε. - Σχολιασμός

15λεπτά

Στη φάση αυτή οι μαθητές καλούνται να αντιμέτωποι ένα απλό πρόβλημα, το οποίο μπορούν να λύσουν με Δομή Ακολουθίας και να διαπιστώσουν ότι η γενίκευση της λύσης αποδεικνύεται προβληματική.


Αντίστροφη μέτρηση

...για την εκτόξευση ενός πυραύλου

Σχολιασμός του αλγόριθμου


Εκτόξευση πυραύλου του προγράμματος "Απόλλων"


Αναζήτηση πρόσθετων παραδειγμάτων στο διαδίκτυο


Ο ρόλος του υπολογιστή


Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η Δομή Επανάληψης» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
408