Η Δομή Επανάληψης

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Η Δομή Επανάληψης

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Παρουσιάζεται η βασική παραλλαγή της Δομής Επανάληψης (Δ.Ε.). Το έναυσμα είναι η αντίστροφη μέτρηση για την εκτόξευση ενός πυραύλου. Δίνεται έμφαση στην αυτοομοιότητα των εντολών που πρόκειται να εκτελεστούν επαναληπτικά, ώστε οι μαθητές να μπορούν να εντοπίσουν εκείνες τις εντολές μιας Δομής Ακολουθίας που μπορούν να εμφωλευθούν σε μια Δ.Ε.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η Δομή Επανάληψης (Δ.Ε.) αποτελεί συστατικό στοιχείο του Δομημένου Προγραμματισμού, σκοπός του οποίου είναι η σύνταξη αλγορίθμων / προγραμμάτων με σαφήνεια, οικονομία στην έκταση του κώδικα, διευκόλυνση διορθώσεων, τροποποιήσεων, μελλοντικών επεμβάσεων κ.λπ.

Οι μαθητές που έρχονται σε πρώτη επαφή με τον προγραμματισμό φαίνεται ότι μπορούν με σχετική άνεση να ενσωματώσουν στα προγράμματά τους τόσο τη Δομή Ακολουθίας (που απαιτεί γραμμική αντιμετώπιση ενός προβλήματος) όσο και τη Δομή Επιλογής (παράλειψη εκτέλεσης κάποιων εντολών βάσει ελέγχου λογικών συνθηκών), συχνά όμως η Δ.Ε. τους δημιουργεί προβλήματα, καθώς πρέπει να αντιληφθούν ότι οι ίδιες εντολές επενεργούν επαναληπτικά στις ίδιες μεταβλητές, με το περιεχόμενο των τελευταίων να αλλάζει μεταξύ των επαναλήψεων.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Προγραμματισμός υπολογιστών > Προγραμματιστικές δομές >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Λύση προβλήματος χωρίς χρήση Δ.Ε. - Σχολιασμός
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο / Αίθουσα Διδασκαλίας
Προσθήκη της Δ.Ε. στο προγραμματιστικό ρεπερτόριο
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο / Αίθουσα Διδασκαλίας
Ασκήσεις
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο / Αίθουσα Διδασκαλίας
Διδακτικοί Στόχοι
Να εντοπίζουν σε έναν αλγόριθμο τις ενότητες (block) εντολών που παρουσιάζουν αυτο-ομοιότητα
Να αναγνωρίζουν οι μαθητές τα προβλήματα εκείνα που λύνονται απλούστερα με χρήση της Δ.Ε.
Να χρησιμοποιήσουν κάθε παραλλαγή της Δ.Ε.
Να είναι σε θέση να περιγράψουν τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των παραλλαγών της Δ.Ε.
Να μπορούν να επιλέξουν την καταλληλότερη παραλλαγή για τη λύση ενός προβλήματος
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
προγραμματισμός, αλγοριθμική δομή, δομή επανάληψης,
Υλικοτεχνική υποδομή
Φωτοτυπίες, κλασικός πίνακας, σύνδεση στο διαδίκτυο, διαδραστικός πίνακας

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η Δομή Επανάληψης» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).