ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

Γεωπονία - Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Στο σενάριο αυτό οι μαθητές θα εξοικιωθούν με ορισμένα από τα Ανοιξιάτικα Ανθόφυτα, θα μάθουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους, την καλλωπιστική τους αξία και τη χρησιμότητά τους .

Επιπλέον οι μαθητές, θα ασχοληθούν με την εφαρμογή, απλών σχεδιαστικών προγραμμάτων Κηποτεχνίας, όπως το GardenPuzzle και ο Οδηγός Καλλωπιστικών Φυτών .

Τέλος θα μάθουν να τα φυτεύουν, να τα φροντίζουν και να τα καλλιεργούν αειφορικά .


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το παρόν σενάριο βοηθά να ξεπεραστούν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην αναγνώριση των ετήσιων καλλωπιστικών φυτών . Επίσης θα μάθουν τα στάδια φύτευσης των Ανοιξάτικων Ετήσιων Καλλωπιστικών φυτών και τις καλλιεργητικές φροντίδες που αυτά θέλουν . Τέλος θα αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις που θα βοηθήσουν τους μαθητές να ξεπεράσουν προβλήματα στην κατανόηση και εφαρμογή απλών σχεδιαστικών προγραμμάτων κηποτεχνίας .

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Γεωπονία - Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Τα κυριότερα Ανοιξιάτικα Ανθόφυτα
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική Αίθουσα ή Εργαστήριο
Aπλά σχεδιαστικά προγράμματα .
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική Αίθουσα ή Εργαστήριο
Καλλιέργεια Ανοιξιάτικων Ανθόφυτων
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικός κήπος
Αξιολόγηση .
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική Αίθουσα ή Εργαστήριο
Διδακτικοί Στόχοι
Να αναγνωρίζει και να περιγράφει τα κυριότερα Ανοιξάτικα ανθόφυτα .
Να γνωρίζει την καλλωπιστική αξία των Ετήσιων Ανοιξιάτικων Ανθόφυτων .
Να φυτεύει και να καλλιεργεί τα πιο πάνω φυτά .
Οι μαθητές να εξοικειωθούν με το περιβάλλον web 2.0 εργαλείων και την εφαρμογή τους στη διδασκαλία.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Ετήσια καλλωπιστικά φυτά, Ανοιξιάτικα Ανθόφυτα, Καλλιέργεια, gardenpuzzle, Οδηγός Καλλωπιστικών Φυτών,
Υλικοτεχνική υποδομή
Βασικός εργαστηριακός εξοπλισμός, Η/Υ, Προτζέκτορας, Ανθόφυτα, Τσάπες, Τσουγκράνες, Σκαλιστήρια, Ποτιστήρι, Κοπριά, Κηπευτικό χώμα

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΠΑΝΙΩΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).