Οι Συντελεστές της θεατρικής παράστασης

Καλλιτεχνική Παιδεία (Γενικό Λύκειο)

Οι Συντελεστές της θεατρικής παράστασης

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Με το σενάριο καταδεικνύεται ο σύνθετος καλλιτεχνικός χαρακτήρας της θεατρικής παράστασης, στην υλοποίηση της οποίας, εκτός από τους ηθοποιούς, συμβάλλουν και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες που δε βρίσκονται πάνω στη σκηνή στη διάρκεια της παράστασης. Συμμετέχουν, όμως, στο καλλιτεχνικό της αποτέλεσμα. Στην πρώτη φάση οι μαθητές ενημερώνονται από τον διδάσκοντα, μέσω διαδραστικής παρουσίασης και αναζητούν, μέσα από μία άσκηση συμπλήρωσης κενών την άξία καθενός από τους συντελεστές της παράστασης στη διαμόρφωση του τελικού καλλιτεχνικού προϊόντος. Η τάξη μετατρέπεται σε Δραματική Σχολή. Οι μαθητές επιλέγουν ρόλους και με τη συμπλήρωση βιογραφικού φτιάχνουν τον ρόλο που θα υποδυθούν. Στη δεύτερη φάση, καθηγητές και υποψήφιοι σπουδαστές πλέον της Σχολής προετοιμάζονται για τη διαδικασία της ακρόασης, σε γνωστικό και υποκριτικό επίπεδο. Στην τρίτη φάση με τον συντονισμό του διδάσκοντα-διευθυντή της σχολής οργανώνεται η ακρόαση για την εισαγωγή νέων σπουδαστών στη σχολή.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Σκοπός του σεναρίου είναι να αντιληφθούν οι μαθητές ότι η θεατρική παράσταση αποτελεί ένα σύνθετο καλλιτεχνικό προϊόν, στο οποίο συμβάλλουν πολλές τέχνες, και γι' αυτό το λόγο απαιτεί συλλογική δράση. Το θέατρο είναι η τέχνη της συστράτευσης, της συναίσθησης, της συνέργειας των δημιουργών: του σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, μουσικού, χορογράφου. Ο ηθοποιός είναι όμως ο καλλιτέχνης που θα αφομοιώσει δημιουργικά και θα αναδείξει το έργο των προηγούμενων καλλιτεχνών. Με την εφαρμογή του συγκεκριμένου σεναρίου οι μαθητές θα συνειδητοποιήσουν ότι η εργασία όλων των καλλιτεχνών αποτελεί προϋπόθεση για τη θεατρική πράξη και θα εκτιμήσουν και την προσφορά, όσων δεν είναι πάνω στη σκηνή, στη διάρκεια της παράστασης. 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Καλλιτεχνική Παιδεία >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Μετατροπή της τάξης σε δραματική σχολή
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα Πληροφορικής
Προετοιμασία για ακρόαση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα Πληροφορικής
Ακρόαση και επιλογή νέων σπουδαστών
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα τάξης ή Αίθουσα θεάτρου (αν υπάρχει στο σχολείο).
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν οι μαθητές τον κόσμο του θεάτρου
Να εμπεδώσουν την έννοια και την αξία της πολυκαλλιτεχνικότητας στο θέατρο
Να αντιληφθούν ότι η θεατρική παράσταση αποτελεί σύνθετο καλλιτεχνικό προϊόν
Να συνεργαστούν δημιουργικά και να αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα, αναλαμβάνοντας ρόλους συντελεστών
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
παράσταση, τέχνες, καλλιτέχνες, ηθοποιός, σκηνοθέτης, σκηνογράφος, ενδυματολόγος, μουσικός, χορογράφος,
Υλικοτεχνική υποδομή
Η/Υ και σύνδεση στο διαδίκτυο

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΡΕΧΛΗ ΖΩΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οι Συντελεστές της θεατρικής παράστασης» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).