Φάση Σεναρίου

Καλλιτεχνική Παιδεία (Γενικό Λύκειο)

Οι Συντελεστές της θεατρικής παράστασης

3 ώρες

Ακρόαση και επιλογή νέων σπουδαστών

45λεπτά

Στη φάση αυτή του σεναρίου θα πραγματοποιηθεί η ακρόαση για την εισαγωγή νέων σπουδαστών στη Δραματική Σχολή. Ο διδάσκων θα αναλάβει το ρόλο του Διευθυντή της σχολής και μαζί με τους καθηγητές θα υποδεχθούν τους νέους σπουδαστές. Θα μπορούσε με την "τεχνική του αυτοσχεδιασμού" να οργανωθούν ολιγόλεπτες σκηνές δράσης (για παράδειγμα συζήτηση στο γραφείο των καθηγητών ή γνωριμία σπουδαστών μεταξύ τους, πριν την ακρόαση). Η ακρόαση θα είναι ανοιχτή διαδικασία και θα την παρακολουθήσουν όλοι. Ο Διευθυντής της σχολής θα καλεί με αλφαβητική σειρά κάθε υποψήφιο σπουδαστή, ο οποίος αφού μιλήσει για τον εαυτό του, σύμφωνα με το βιογραφικό που συνέταξε στην πρώτη φάση, θα αφηγηθεί το μονόλογο που έχει ετοιμάσει. Οι Καθηγητές θα παρουσιαστούν κατά την έναρξη της διαδικασίας και θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ερωτήσεις στους υποψηφίους, οι οποίες θα έχουν φροντίσει να είναι συναφείς με την ειδικότητά τους. Κάθε υποψήφιος θα απαντήσει σε δύο συνολικά ερωτήσεις. Στο τέλος της διαδικασίας, αν υπάρχει χρόνος, ο Διευθυντής και οι καθηγητές θα σχολιάσουν τις παρουσιάσεις των σπουδαστών, αλλά και τη διεξαγωγή της διαδικασίας.


Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΡΕΧΛΗ ΖΩΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οι Συντελεστές της θεατρικής παράστασης» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
463