Arduino : Μάθηση στη πράξη-Δομή Επιλογής

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Arduino : Μάθηση στη πράξη-Δομή Επιλογής

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Oi μαθητές ενώ είναι εξοικειωμένοι με τον τρόπο αντιμετώπισης καθημερινών διλημμάτων, δεν είναι εξοικειωμένοι με την μορφή της ‘Συνθήκης’, η τιμή της οποίας (αληθής η ψευδής) είναι καθοριστική. Αυτό συμβαίνειδιότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη συνάφεια μεταξύ της φυσικής γλώσσας και της σύνταξης των λογικών συνθηκών σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Γενικότερα, οι σημαντικότερες μαθησιακές δυσκολίες αφορούν τον καθορισμό της απαιτούμενης λογικής έκφρασης – συνθήκης στο πλαίσιο ενός προβλήματος, τη μαθηματική αναπαράσταση της λογικής έκφρασης, τον προσδιορισμό της τιμής (αληθής ή ψευδής) της λογικής έκφρασης, τις αλληλεπιδράσεις με τις ακολουθιακές δομές που προηγούνται ή ακολουθούν τη δομή επιλογής. Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να οφείλονται στην έλλειψη εμπειρίας από την  καθημερινή τους ζωή, ώστε να κατανοήσουν  τον ακριβή αλγοριθμικό τρόπο σκέψης που απαιτεί η επιστήμη της πληροφορικής, αλλά και στην απειρία τους να εφαρμόσουν βασικούς κανόνες της λογικής και να εκφράσουν λογικές παραστάσεις με μαθηματικές εκφράσεις.

Το προτεινόμενο λογισμικό Ardublock (για οπτικό προγραμματισμό) δημιουργεί μια κατάλληλη προδιάθεση και βοηθά στην υπέρβαση αυτών των δυσκολιών διότι δίνει τη δυνατότητα πειραματισμού των μαθητών, οπτικοποιεί άμεσα τα αποτελέσματα με την μεταφόρτωση του στον μικροελεγκτη Arduino και έτσι μπορεί να θεωρηθεί ότι διευκολύνει την οικοδόμηση της έννοιας της δομής επιλογής.

Το σενάριο σχετίζεται αμεσα με τον μαθησιακό αξονα "Προγραμματίζω τον Υπολογιστη" για Α', Β', Γ' γυμνασίου (προγραμμα σπουδών ΔΕΠΠΣ εκδ Μάιος 2011) και ΑΠΣ Γ γυμνασίου.Επίσης το σενάριο σχετίζεται  με το μαθησιακό αξονα "Υλοποιώ σχέδια Ερευνας με ΤΠΕ" στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (προγραμμα σπουδών ΔΕΠΠΣ εκδ Μάιος 2011).Ακόμη προτεινεται και στο μάθημα "Εφαρμογές της Πληροφορικής" στην Α' και Β' Γενικού Λυκείου και όπου διδάσκεται Αλγοριθμική και Προγραμματισμός.

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Στην πραγματικότητα πολύ λίγα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν με τον τρόπο της σειριακής/ακολουθιακής δομής ενεργειών. Συνήθως τα προβλήματα έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες και δεν ισχύουν τα ίδια βήματα για κάθε περίπτωση. Η πλέον συνηθισμένη περίπτωση είναι να λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις με βάση κάποια δεδομένα κριτήρια, που μπορεί να είναι διαφορετικά για κάθε διαφορετικό στιγμιότυπο ενός προβλήματος. Οι καθημερινές απλές μας ενέργειες περιέχουν αυτή τη διαδικασία επιλογής σύμφωνα με κάποια κατάσταση. Με τη βοήθεια ρομποτικών κατασκευών μπορεί να εκτελεστεί ένα μεγάλο φάσμα πειραμάτων που καλύπτει πολλά γνωστικά αντικείμενα. Η ραγδαία μείωση του μέσου κόστους απόκτησης ενός ρομποτικού κιτ Arduino, σε συνδυασμό με την ύπαρξη νέων εργαλείων οπτικού προγραμματισμού(Π.χ. Ardublock), καθιστούν την εκπαιδευτική ρομποτική πιο προσιτή και δελεαστική από ποτέ. Η διαδικασία της μάθησης γίνεται πιο αποτελεσματική μέσα από τη δημιουργία περιβαλλόντων μάθησης, τα οποία πραγματεύονται προβλήματα που εντάσσονται στο βιωματικό ή ζωτικό χώρο του μαθητή. Επικεντρώνεται, δηλαδή, σε αυθεντικές δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται με τις καταστάσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην καθημερινή τους ζωή. Τέτοιες δραστηριότητες μπορούν να αναδειχθούν και να ενταχθούν στο βιωματικό και μαθησιακό χώρο των μαθητών. Ειδικά τα παιδιά μπορούν να μάθουν περισσότερα για τον πραγματικό κόσμο δουλεύοντας με τις ρομποτικές κατασκευές και αναπτύσσοντας κριτική σκέψη

Η δομή επιλογής αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο του προγραμματισμού. Χρησιμοποιείται για τη λήψη απόφασης μεταξύ δύο εναλλακτικών καταστάσεων, εκ των οποίων η μία είναι αληθής και η άλλη είναι ψευδής. Επομένως, η κατανόηση και η δυνατότητα εφαρμογής της αποτελούν προϋπόθεση για όποιον θέλει να ασχοληθεί με τον προγραμματισμό και η διδασκαλία μέσω Arduino κάνει τη μάθηση πιο αποτελεσματική. Ο συνδυασμός των παραπάνω συμβάλει στην ανάπτυξη της αναλυτικής σκέψης του μαθητή και στην καλλιέργεια της δημιουργικότητάς του.

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Προγραμματισμός υπολογιστών > Περιβάλλον προγραμματισμού >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Προσδιορίζω τις λογικές συνθήκες
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Κατανοώ τα προγράμματα με Ardublock
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Υλοποιώ Δομή Επιλογής με κύκλωμα Αrduino
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Προγραμματίζω με Ardublock
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
να αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα της δομής επιλογής .
να περιγράφουν τι είναι μία λογική συνθήκη κ ποιές εντολές θα εκτελεστούν ανάλογα με την τιμή της
να εργάζονται οι μαθητές ομαδικά
να έρθουν σε επαφή με την εκπαιδευτική ρομποτική με την χρήση του Arduino
• να δημιουργούν προγράμματα χρησιμοποιώντας τα πλακίδια εντολών του περιβάλλοντος ArduBlock
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
εκπαιδευτική ρομποτική, Arduino, ArduBlock.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Eργαστήριο πληροφορικής, με εγκατεστημένο το πρόγραμμα Arduino σε καθε Η/Υ με υποστήριξη ArduBlock, πλακέτες Arduino με τα αντίστοιχα υλικά έτοιμα για την υλοποίηση κάθε άσκησης και φύλλα δραστηριοτήτων.

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΥΡΩΝΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Arduino : Μάθηση στη πράξη-Δομή Επιλογής» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).