Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος

2 ώρες

Τα αίτια του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου

15λεπτά

Τα 3 βασικά αίτια του Α' Παγκοσμίου πολέμου ήταν αποτέλεσμα της ταυτόχρονης δράσης τριών κυρίως παραγόντων, του ιμπεριαλισμού, του εθνικισμού και του μιλιταρισμού.  Σ΄αυτή τη φάση οι μαθητές εξοικειώνονται με τους όρους. Αναζητούν σε δικτυακά λεξικά και ιστορικές πηγές τις βασικές αιτίες του Α' Παγκοσμίου πολέμου και συμπληρώνουν τις γνώσεις που είχαν από προηγούμενες ενότητες για αυτές.


Τα αίτια του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου


Τα αίτια του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου

Διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στον Πρώτο μεγάλο πόλεμο.

Διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στον Πρώτο μεγάλο πόλεμο μέσα από έννοιες και πηγές

Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
622