Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος

2 ώρες

Αντίπαλα στρατόπεδα - Κυριότερα μέτωπα

35λεπτά

Οι μαθητές επικεντρώνονται  στην κυριαρχία δύο αντίπαλων στρατοπέδων : της Εγκάρδιας Συνεννόησης (Αντάντ) και της Τριπλής Συμμαχίας (Κεντρικές Δυνάμεις). Για να είναι δυνατή μια όσο το δυνατόν αντικειμενική θεώρηση του θέματος επιβάλλεται η παρουσίαση διαφορετικών οπτικών και όχι μιας συγκεκριμένης όπου είναι ορατός ο κίνδυνος να οδηγήσει σε εσφαλμένες και κατευθυνόμενες ερμηνείες. Αντιλαμβάνονται πως διαμορφώνονται τα κύρια μετώπα, ποιες χώρες εισχωρούν στον έναν ή τον άλλον σχηματισμό. Συσχετίζουν μάχες και επιχειρήσεις που διεξήχθησαν μεταξύ των εμπλεκομένων με την τελική έκβαση του πολέμου.


Τα αντίπαλα στρατόπεδα


Τα κύρια μέτωπα


Γεγονότα των ετών 1915-1917


Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος - Χρονολόγιο


Να αντιστοιχίσετε τις χώρες ανάλογα με τις κύριες δυνάμεις που συντάχθηκαν.

Πριν απαντήσετε μπορείτε να ανατρέξετε στο Χρονολόγιου του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου

Να σημειώσετε αν είναι σωστές ή λάθος οι παρακάτω εκφράσεις :


Εισαγωγή


Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
623