Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος

2 ώρες

Το τέλος του πολέμου

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias.docx

Οι μαθητές κάνουν υποθέσεις ότι το τέλος του πολέμου δεν έχει νικητές και ηττημένους. Ερμηνεύουν την υπόθεση ότι η "κληρονομιά" του πολέμου δεν έλυσε τα προβλήματα που υπήρχαν πριν από αυτόν. Η φρίκη του πολέμου προκαλεί μια συγκλονιστική κρίση συνείδησης, άρνηση των παραδοσιακών αξιών, φυγή στο παράλογο, αμφισβήτηση της κατεστημένης κοινωνικής τάξης και αναζήτηση εξόδου. Κρίνουν και διακρίνουν τα αποτελέσματα και υιοθετούν αξίες (ειρήνη) στάσεις και συμπεριφορές αλληλεγγύης προς τους ανθρώπους.  


Το τέλος του πολέμου


Το τέλος του πολέμου - Συνέπειες

Υλικό γύρω από τις συνέπειες του πολέμου

Πληροφορίες για τις εικόνες αναδύονται με την τοποθέτηση του κέρσορα πάνω σε αυτές.

Οι πανηγυρισμοί για το τέλος του πολέμου

Πως αντιμετωπίζου οι απλοί άνθρωποι αυτόν τον αιματηρό πόλεμο

Τα αποτελέσματα του πολέμου


Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
625