Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Από την απλή στη σύνθετη και πολλαπλή δομή επιλογής

2 ώρες

Ανασκόπηση απλής δομής επιλογής

10λεπτά

Οι μαθητές έχουν ήδη μάθει την απλή δομή επιλογής. Γίνεται ανασκόπηση με βάση απλά παραδείγματα, τόσο προγραμματιστικά όσο και από την καθημερινή ζωή.


Δομή επιλογής

Επιλέξτε τις σωστές (μπορεί να είναι παραπάνω από μία)

Δομή επιλογής (κώδικας)

Επιλέξτε τις σωστές (μπορεί να είναι παραπάνω από μία)

Συντακτικό

Λεπτομέρειες του συντακτικού της δομής επιλογής

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Από την απλή στη σύνθετη και πολλαπλή δομή επιλογής» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
694