Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Από την απλή στη σύνθετη και πολλαπλή δομή επιλογής

2 ώρες

Σύνθετη και πολλαπλή δομή επιλογής

25λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_3_1_new.pdf

Επεξήγηση της σύνθετης δομής επιλογής. Επέκταση στην πολλαπλή δομή επιλογής.


Απλή δομή επιλογής

Λύση του προβλήματος στο φύλλο εργασίας

Δοκιμάστε τώρα να γράψετε ολόκληρο τον κώδικα στον υπολογιστή σας.

Σύνθετη δομή επιλογής

Λύση του προβλήματος στο φύλλο εργασίας

Δοκιμάστε τώρα να γράψετε ολόκληρο τον κώδικα στον υπολογιστή σας.

Πολλαπλή δομή επιλογής

Λύση του προβλήματος στο φύλλο εργασίας

Δοκιμάστε τώρα να γράψετε ολόκληρο τον κώδικα στον υπολογιστή σας.

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Από την απλή στη σύνθετη και πολλαπλή δομή επιλογής» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
696