Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Από την απλή στη σύνθετη και πολλαπλή δομή επιλογής

2 ώρες

Προγραμματισμός

40λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_4_1.pdf

Υλοποίηση προβλήματος με πολλαπλή δομή επιλογής σε προγραμματιστικό περιβάλλον python


Παράδειγμα απάντησης


A Byte of Python - Ελληνική Μετάφραση

εισαγωγικό βιβλίο για την γλώσσα Python

Το αρχικό κείμενο βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.swaroopch.com/notes/python/

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Από την απλή στη σύνθετη και πολλαπλή δομή επιλογής» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
697