Φάση Σεναρίου

Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)

Οι Μαθητές της Φύσης

3 ώρες

Ανίχνευση και αναγνώριση προβλήματος

40λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1.docx

Ο/Η Εκπαιδευτικός ξεκινά μια συζήτηση για το περιβάλλον, τα σκουπίδια και την ηχορύπανση. Αναπτύσσεται έτσι μια συζήτηση με τους μαθητές για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στο σπίτι, στη γειτονιά και στο σχολείο αναφορικά με  το περιβάλλον που ζούμε και τη συνεχή ρύπανση κάθε μορφής. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός προτείνει στους μαθητές να βγούνε από την αίθουσα και να επισκεφτούν το παρακείμενο στο σχολείο παρκάκι όπου με μια φωτογραφική μηχανή και ένα φύλλο χαρτί στο χέρι, χωρισμένοι σε ομάδες θα φωτογραφίσουν και θα ζωγραφίσουν τον χώρο όπως τον βλέπουν με τα δεντράκια και τα φυτά αλλά και τα σκουπίδια και τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και θα σημειώσουν τυχόν  προβλήματα ρύπανσης που παρατήρησαν. Στη συνέχεια, επιστρέφουμε όλοι στην τάξη όπου και γίνεται η παρουσίαση των φωτογραφιών σε ένα Power Point καθώς και των ζωγραφιών από τους μαθητές. Κατόπιν ο εκπαιδευτικός-συντονιστής ξεκινά μια συζήτηση για τα προβλήματα μόλυνσης που πιθανόν να παρατηρήθηκαν, όπως τα πεταμένα σκουπίδια, τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, τις παρατημένες οικοσκευές κ.α. Στο τέλος ακολουθεί μια συζήτηση για την ανακύκλωση και οι μαθητές βλέπουν την ιστορία και παίζουν το παιχνίδι της ανακύκλωσης από την σχετική ιστοσελίδα, (deneinaiparamithi.gr) υπάρχει στα διαδραστικά εργαλεία).


Πράσινες Πόλεις -Διαδραστικό Παιχνίδι για τη διαχείριση του νερού της βροχἠς στις πόλεις

Η αναγνώριση του ρόλου των περιοχών πρασίνου στις πόλεις και ειδικότερα στο δημόσιο χώρο, η άρδευση τους στις πυκνοδομημένες αστικές περιοχές η σημασία της ευαισθητοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού.

Το αστικό πράσινο και το νερό της βροχής όμως, στη σημερινή εποχή, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «αστική υποδομή» απαραίτητη για τη λειτουργία της πόλης και με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου πρασίνου και εκμετάλευσης του βρόχινου νερού από ένα ολοκληρωμένο συμπλέγμα οδών και υπαίθριων χώρων, που θα διατρέχει την πόλη. Τα παιδιά μέσα από τα διαδραστικά παιχνίδι της ιστοσελίδας μαιθαίνουν πως να δημιουργούν χώρους και μορφές αξιοποίησης του νερού και του πρασίνου στις αστικές περιοχές της χώρας.

▶ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Μέσω ενός πολύ ευχάριστου παιχνιδιού τα παιδιά γνωρίζουν την ανακύκλωση και μαθαίνουν τρόπους και είδη ανακύκλωσης

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ είναι μέλος του WEEE Forum (Waste Εlectrical and Εlectronic Εquipment), ενός μη-κερδοσκοπικού οργανισμού με μέλη πάνω από 32 συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης στην Ευρώπη. Ο στόχος του WEEE Forum είναι να παρέχει μια κοινή πλατφόρμα για τα συστήματα που είναι βασισμένα στην ευθύνη του παραγωγού, για την ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών, βελτιστοποιώντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιδόσεις μέσα από την ορθή διαχείριση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων. Μέσα από το διαδραστικό αυτό βίντεο οι μαθητές γνωρίζουν την διαδικασία της ανακύκλωσης, συμμετέχουν σε κουίζ, προβληματίζονται με τις λεζάντες στο βίντεο και γενικότερα μετέχουν διαδραστικά σε μια μαθησιακή περιπέτεια με πολυμέσα.

▶ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΣ διαδραστικό βίντεο

Ανακύκλωση Συσκευασιών, ενημέρωση σχετικά με η χρήση του Μπλε κάδου

Τι μας χρησιμεύει ο μπλε κάδος; Ποιές συσκευασίες μπορούμς να ανακυκλώσουμε και πως; Μια ευχάριστη διαδραστική περιήγηση στο ρόλο και την διαδικασία της ανακύκλωση μέσω του ήρωά μας του μπλε κάδου.

▶ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Μέσω ενός πολύ ευχάριστου παιχνιδιού τα παιδιά γνωρίζουν την ανακύκλωση και μαθαίνουν τρόπους και είδη ανακύκλωσης λαμπτήρων

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ είναι μέλος του WEEE Forum (Waste Εlectrical and Εlectronic Εquipment), ενός μη-κερδοσκοπικού οργανισμού με μέλη πάνω από 32 συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης στην Ευρώπη. Ο στόχος του WEEE Forum είναι να παρέχει μια κοινή πλατφόρμα για τα συστήματα που είναι βασισμένα στην ευθύνη του παραγωγού, για την ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών, βελτιστοποιώντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιδόσεις μέσα από την ορθή διαχείριση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων. Μέσα από το διαδραστικό αυτό βίντεο οι μαθητές γνωρίζουν την διαδικασία της ανακύκλωσης, συμμετέχουν σε κουίζ, προβληματίζονται με τις λεζάντες στο βίντεο και γενικότερα μετέχουν διαδραστικά σε μια μαθησιακή περιπέτεια με πολυμέσα.

▶ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Μέσω ενός πολύ ευχάριστου Βιντεο-παιχνιδιού τα παιδιά γνωρίζουν την ανακύκλωση και μαθαίνουν τρόπους και είδη ανακύκλωσης

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ είναι μέλος του WEEE Forum (Waste Εlectrical and Εlectronic Εquipment), ενός μη-κερδοσκοπικού οργανισμού με μέλη πάνω από 32 συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης στην Ευρώπη. Ο στόχος του WEEE Forum είναι να παρέχει μια κοινή πλατφόρμα για τα συστήματα που είναι βασισμένα στην ευθύνη του παραγωγού, για την ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών, βελτιστοποιώντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιδόσεις μέσα από την ορθή διαχείριση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων. Μέσα από το διαδραστικό αυτό βίντεο οι μαθητές γνωρίζουν την διαδικασία της ανακύκλωσης, συμμετέχουν σε κουίζ, προβληματίζονται με τις λεζάντες στο βίντεο και γενικότερα μετέχουν διαδραστικά σε μια μαθησιακή περιπέτεια με πολυμέσα.

Διαδραστικό Quiz για την Ανακύκλωση

Τι είναι η ανακύκλωση και πως ανακυκλώνουμε. Απαντήστε τις ερωτήσεις του quiz και μάθετε όλα για την ανακύκλωση

Τι είναι η ανακύκλωση και πως ανακυκλώνουμε. Απαντήστε τις ερωτήσεις του quiz και μάθετε ότι αφορά την ανακύκλωση

Aνακύκλωση Μαζί μπορούμε!

Ένα Power Point πρόταση για το πρόβλημα του περιβάλλοντος, τη λύση με την διαδικασία της ανακύκλωσης, τους τρόπους και τα υλικά.

Οι μαθητές βασιζόμενοι στην παρουσίαση μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους και να εμβαθύνουν έτσι στη θεματική, το πρόβλημα και τους τρόπους αντιμετώπισης και επίλυσης.

Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οι Μαθητές της Φύσης » έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
707