Φάση Σεναρίου

Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)

Οι Μαθητές της Φύσης

3 ώρες

Αναστοχασμός και Αποτίμηση της Δράσης

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
aytoaxiologisi.docx axiologisi.ekpaideytikoy.docx

Οι μαθητές με τον/την εκπαιδευτικό-συντονιστή -διευκολυντή παρουσιάζουν τις τελικές τους εργασίες και ακολουθεί μια αναστοχαστική συζήτηση για την όλη πορεία της δράσης. Εδώ η ολομέλεια της τάξης καταθέτει και καταγράφει έναν απολογισμό του έργου με τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν, τις λύσεις που προτάθηκαν καθώς και τα συμπεράσματα που βγήκαν. Πιο αναλυτικά ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να εντοπίσει και καταγράψει το αν οι μαθητές κατάφεραν να κατανοήσουν τη θεματική, να απαντήσουν στα προβλήματα με λύσεις, να εργαστούν αποτελεσματικά και δημιουργικά και να καταλήξουν σε συμπεράσματα και επιτυχείς προτάσεις λύσεων καθώς και να αναστοχαστούν μαθησιακά και στο σύνολο τις δράσεις, τις εργασίες, τα προβλήματα που τέθηκαν αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν. Για την επιτυχία της όλης προσπάθειας ο-η εκπαιδευτικός παρουσιάζει και διαμοιράζει στις ομάδες, το φύλλο της αξιολόγησης των μαθητών και επικουρεί τους μαθητές στη συμπλήρωσή του. Επίσης συμπληρώνει αναστοχαζόμενος και το δικό του φύλλο αξιολόγησης.  Στο τέλος και ως επίλογο οι μαθητές παρουσιάζουν και συζητούν για τις νέες γνώσεις που κέρδισαν μέσα από τη δράση καθώς και την νέα πορεία αλλά και στάση που θα ακολουθήσουν αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος.


Αναστοχασμός και Αποτίμηση της Δράσης

Ερωτήσεις αναφορικά με τη συνολική Αποτίμηση του Έργου

Οι μαθητές ασκούνται με ερωτήσεις και απαντήσεις στα θέματα της δράσης.

Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οι Μαθητές της Φύσης » έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
711