Φάση Σεναρίου

Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)

Οι Μαθητές της Φύσης

3 ώρες

Δημιουργία e-ημερολογίου δράσεων

40λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo.ergasias.4.docx imerologio.docx imerologio.xls

Ο/Η εκπαιδευτικός καθοδηγεί και συντονίζει τους μαθητές και τις ομάδες με πλήρη και λεπτομερή αναφορά των εργασιών με τις οποίες θα ασχοληθεί η τάξη. Σε μια προσπάθεια συνολικής χρονολογικής καταγραφής αποτίμησης και αξιολόγησης της διδακτικής δράσης ο εκπαιδευτικός αναφέρει το σκοπό, τους στόχους αλλά και τη συνολική πορεία που ακολούθησαν οι μαθητές μέχρι την ολοκλήρωσή του έργου. Πιο αναλυτικά με στόχους την κατανόηση της προστασίας του περιβάλλοντος ως έννοιας με αναφορές από την καθημερινότητα μας και το άμεσο περιβάλλον μας, την αναγνώριση και κατανόηση των προβλημάτων της γειτονιάς, τη μελέτη της έννοιας μόλυνση καθώς και αναγνώριση των διαφόρων μορφών της αλλά και την έννοια της ηχορύπανσης που παρατηρήσαμε στις μελέτες μας καθώς και τις λύσεις που προτάθηκαν από τις ομάδες για την επίλυση αυτών των προβλημάτων και πιο συγκεκριμένα το τι ακριβώς μάθαμε, τι λύσεις προτείναμε στα προβλήματα που διαπιστώσαμε και αν τελικά γίναμε πιο συνειδητοί μαθητές και πολίτες σε σχέση με το περιβάλλον, την προστασία του και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας σε καθημερινή βάση. Με βάση τα ανωτέρω λοιπόν ο εκπαιδευτικός  αναθέτει στους μαθητές τον σχεδιασμό και τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού ημερολογίου δράσεων για την καταγραφή και ευρύτερη κατανόηση των προβλημάτων και των προτεινόμενων λύσεων. Για τη χρήση, τον σχεδιασμό, την επεξεργασία και τη δημιουργία του οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποιο πρότυπο από το εργαλείο κειμενογράφου Microsoft Word, Microsoft Excel ή ακόμη και από τα ελεύθερα λογισμικά κειμενογράφου όπως το Open Office Writer. Σχετικά αρχεία παρατίθενται στα επισυναπτόμενα Αρχεία-Φύλλα Εργασίας.


Δράσεις για την Προστασία του Περιβάλλοντος της Γειτονιάς μας

Οι μαθητές επιλέγουν την κατάλληλη λέξη

Οι μαθητές επιλέγοντας τις κατάλληλες λέξεις και φράσεις γνωρίζουν τους τρόπους και τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος στη γειτονιά και ευρύτερα καθώς και τις σχετικές έννοιες.

Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οι Μαθητές της Φύσης » έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
710