Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)

How do you do, Mr. Shakespeare

3 ώρες

Introducing William Shakespeare

25λεπτά

Αφού εκπονήσουν μια δραστηριότητα με την οποία ανακαλύπτουν τι ξέρουν ή δεν ξέρουν για τον Shakespeare, οι μαθητές επιβεβαιώνουν τις γνώσεις τους μέσα από μια διαδραστική εφαρμογή.
 


How much do you know about William Shakespeare?

Click on the statement with the right information.

Learn about William Shakespeare

Read and find out if your guesses in the previous activity were correct.

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΠΡΑΤΣΟΛΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «How do you do, Mr. Shakespeare» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
745