Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)

How do you do, Mr. Shakespeare

3 ώρες

Theatre in Shakespeare's time

40λεπτά

Οι μαθητές περιηγούνται την ιστοσελίδα με τίτλο "Plays in Shakespeare's time". Ενημερώνονται για το πως παίζονταν τα θεατρικά έργα στην εποχή του Ελισαβετιανού θεάτρου, μαθαίνουν για το Globe Theatre, το θέατρο του Shakespeare, και ολοκληρώνουν μια δραστηριότητα cloze.


The Globe Theatre parts

Click to see the different parts of the Globe.

What I know about the Globe theatre.


All the world's a stage

Read the part "Plays in Shakespeare's time" and learn about theatre in the 16th century.

The modern Globe Theatre in London


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΠΡΑΤΣΟΛΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «How do you do, Mr. Shakespeare» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
746