Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)

How do you do, Mr. Shakespeare

3 ώρες

Romeo and Juliet

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1_romeo_and_juliet.pdf fyllo_ergasias_2_romeo_and_juliet.pdf

Οι μαθητές παρακολουθούν ένα διαδραστικό βίντεο και μαθαίνουν για την υπόθεση του έργου "Romeo and Juliet".   Στην συνέχεια επεξεργάζονται δύο φύλλα εργασίας.


Romeo and Juliet's plot

Watch the video and find out what Romeo and Juliet's story is about.

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΠΡΑΤΣΟΛΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «How do you do, Mr. Shakespeare» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
748