Φάση Σεναρίου

Θρησκευτικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΕΞΥΨΩΣΕ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

3 ώρες

Ισοτιμία και αποδοχή ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias.docx

Στη φάση αυτή οι μαθητές εργάζονται ομαδοσυνεργατικά χωρισμένοι σε 6 ομάδες των 4 ατόμων με κριτήριο τη διαφοροποίηση ως προς τις ψηφιακές και μαθησιακές δεξιότητες και έχοντας συγκεκριμένους ρόλους στην ομάδα. Η εισαγωγή στη διδακτική ενότητα γίνεται από το διαδραστικό σχολικό βιβλίο το οποίο προβάλλεται στο διαδραστικό πίνακα. Τα καινοδιαθηκικά χωρία μπορούν να μελετηθούν από το ψηφιακό ή το έντυπο σχολικό βιβλίο. Προς εξοικείωση όμως των μαθητών με την Κ.Δ. και την αναζήτηση των βιβλικών κειμένων βάσει παραπομπών,  προτιμάται η χρήση της ατομικής Κ.Δ. ανά μαθητή ή τουλάχιστον ανά ομάδα.

Δίνεται στους μαθητές η παραπομπή Ιω.8,3-11 και τους ζητείται να αναζητήσουν το κείμενο από την Κ.Δ. και να το μελετήσουν. Ακολουθεί επίλυση αποριών και οι μαθητές συμπληρώνουν τις γνώσεις τους, ως προς την υποβαθμισμένη θέση της γυναίκας στην ιουδαϊκή κοινωνία της εποχής, με τις πληροφορίες που παραθέτει το σχολικό εγχειρίδιο. Προς εμπέδωση του κειμένου και επανάληψη των διαλόγων με τρόπο ευχάριστο και παιγνιώδη, αξιοποιείται η διαδραστική εικόνα  (πίνακας του Ιταλού ζωγράφου Tintoretto): (http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B118/381/2537,9848/,   Δραστηριότητα, Διαδραστική εικόνα: Διάλογος Ιησού - μοιχαλίδας ) από τους ψηφιακούς πόρους εμπλουτισμού του διαδραστικού βιβλίου. Οι μαθητές εκτελούν τη δραστηριότητα.  Συνοψίζοντας, μέσα από καθοδηγούμενο διάλογο, εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο Χριστός συμπεριφέρθηκε στη γυναίκα ως ισότιμο μέλος της κοινωνίας.  Την υπερασπίστηκε και τη συγχώρησε παρά το παράπτωμά της, επειδή  "άνδρες οι νομοθετούντες" και ο νόμος ήταν πιο σκληρός και πιο άδικος για τις γυναίκες.

Στη συνέχεια δίνεται η παραπομπή  Μκ.10,13-16 μαζί με τις παραπομπές των άλλων συνοπτικών ευαγγελιστών ( Μθ. 19,13-15 και  Λκ. 18,15-17) προς αντιπαράθεση των αφηγήσεων. Οι μαθητές μελετούν το περιστατικό και  συμπληρώνουν τις γνώσεις τους  για τη δεινή θέση των παιδιών στην κοινωνία της τότε εποχής,  μελετώντας τις πληροφορίες που παραθέτει το σχολικό εγχειρίδιο. Δίδεται χρόνος για επίλυση αποριών και ακολουθεί διάλογος. Γίνεται κατανοητό ότι ο Χριστός συμπεριφέρθηκε στα παιδιά με ιδιαίτερη αγάπη, τα ανέδειξε σε πρότυπο ανθρώπου άξιου να μπει στη Βασιλεία του Θεού και τα αποδέχτηκε ως άτομα με δικαιώματα στην κοινωνία.

  Η φάση ολοκληρώνεται με άσκηση αξιολόγησης :

 

                   Ερωταποκρίσεις

Άσκηση (αυτο-/ετερο-)αξιολόγησης

 


άσκηση (αυτο- / ετερο-) αξιολόγησης


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΠΠΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο ΙΗΣΟΥΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΕΞΥΨΩΣΕ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
761