Δημιουργώ και επικοινωνώ

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Δημιουργώ και επικοινωνώ

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Η ανάγκη για επικοινωνία αποτελεί χαρακτηριστικό κάθε ανθρώπου γιατί θέλει να εξωτερικεύσει σκέψεις, συναισθήματα, επιθυμίες και πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους  και μέσα όπως σύμβολα, προφορικό και γραπτό λόγο, κίνηση, εικόνες, μουσική, τέχνη, τεχνολογία.

Τα τελευταία χρόνια  το τοπίο της επικοινωνίας στην εκπαίδευση αλλάζει συνεχώς. Η έννοια του παραδοσιακού «γραμματισμού», ο οποίος περιοριζόταν στον προφορικό λόγο, τον γραπτό και την ανάγνωση, αντικαθίσταται σήμερα από τον όρο «πολυγραμματισμός» όπου  ένα νόημα και η μετάδοσή του κατασκευάζονται  πολυτροπικά.

Σε αυτό το ψηφιακό διδακτικό σενάριο τα παιδιά θα  κατανοήσουν την  αναγκαιότητα της επικοινωνίας και την έκφρασή της με διάφορους τρόπους (λεκτική-προφορική-γραπτή-σύμβολα, μη λεκτική, με την τεχνολογία). Θα ανακαλύψουν σύμβολα επικοινωνίας και θα καταλάβουν ότι τα γράμματα είναι σύμβολα με τα οποία σχηματίζονται οι λέξεις. Θα εκφραστούν μη λεκτικά και θα αναγνωρίσουν μη λεκτικά μηνύματα. Θα αναγνωρίσουν συναισθήματα από λέξεις και γλώσσα σώματος. Θα χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να επικοινωνήσουν (τηλέφωνο, φαξ, mail, skype). Θα εκφραστούν με τα εικαστικά και τέλος θα δημιουργήσουν μια ταινία για να τη μοιραστούν με τους φίλους τους σε κάποιο άλλο σχολείο.

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές:

Το σενάριο είναι συμβατό με τις βασικές αρχές που διέπουν το  Αναλυτικό Πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και τη φιλοσοφία του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ 2003), αναπτύσσοντας διαθεματικές δραστηριότητες που  έχουν νόημα για το παιδί και αποσκοπούν στην ενοποίηση της γνώσης, την καλλιέργεια δεξιοτήτων, την ενεργό συμμετοχή και τη δημιουργική του έκφραση. Όλα αυτά  επιτυγχάνονται μέσα από την ενσωμάτωση της τεχνολογίας, ως ένα εργαλείο έρευνας, ανακάλυψης και  δημιουργίας , συμβαδίζοντας με τις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις

Γνωστικά αντικείμενα:

 • Γλωσσική αγωγή 
 • Περιβάλλον
 •  Δημιουργία και Έκφραση του παιδιού.
 • Η εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία.
 • Μαθηματικά.

Γενικός σκοπός

Να γνωρίσουν τους τρόπους επικοινωνίας και να επικοινωνήσουν με άλλα παιδιά με τη χρήση της τεχνολογίας.

 

Επιμέρους στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή διαδικασία

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ

Προφορική επικοινωνία

 • Να διηγούνται εμπειρίες και να αφηγούνται ιστορίες.
 • Να εξηγούν και αιτιολογούν την άποψή τους.
 • Να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να χρησιμοποιούν στοιχειώδη επιχειρηματολογία για να πείσουν τους άλλους για τις επιλογές και  αποφάσεις τους.
 • Να εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο με νέες λέξεις.
 • Να κατανοήσουν ότι οι λέξεις απαρτίζονται από φωνήματα.

Ανάγνωση

 • Να κάνουν υποθέσεις για το τι είναι γραμμένο σε διάφορα κείμενα και τι μήνυμα μεταφέρει.
 • Να παίρνουν πληροφορίες από διάφορες πηγές στις οποές συνυπάρχουν εικόνα και γραπτός λόγος.
 • Να κατανοήσουν τη σχέση ανάμεσα στον γραπτό και προφορικό λόγο

 Γραφή και γραπτή έκφραση

 • Να εξοικειωθούν με το γραπτό και λογοτεχνικό λόγο.
 • Να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως μέσου επικοινωνίας και μεταφοράς ιδεών.
 • Να δημιουργήσουν και να καταγράψουν με  το δικό τους τρόπο κείμενα
 • Να κατανοήσουν ότι ο γραπτός λόγος είναι αναπαράσταση του προφορικού..

ΠΑΙΔΙ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΙ ΕΚΦΡΑΣΗ

 • Να έρθουν σε επαφή με διάφορες μορφές τέχνης όπως τη φωτογραφία, τη ζωγραφική, το κολάζ ,το βίντεο, τη μουσική, κ.ά.
 • Να πειραματίζονται με διάφορα υλικά και χρώματα και να ζωγραφίζουν, να σχεδιάζουν και να κάνουν κολάζ.
 • Να χρησιμοποιούν ποικίλα υλικά και να εικονογραφούν τις ιστορίες τους.
 • Να χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία για την παραγωγή έργων.
 • Να χρησιμοποιοήσουν το σώμα τους ως μέσο έκφρασης κι επικοινωνίας.

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Να αναπτύξουν κουλτούρα συνεργασίας μέσα από τις ομαδικές δραστηριότητες.
 • Να «διαβάζουν» απλά σύμβολα και σχεδιαγράμματα.
 • Να εικονογραφούν μια ιστορία και να βάζουν τα θεματικά της μέρη σε μια σειρά.
 • Να αναπτύσουν τη γλώσσα και την επικοινωνία και να αξιοποιούν την τεχνολογία.

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 • Να αξιοποιήσουν τον υπολογιστή ως εργαλείο επικοινωνίας που θα τους επιτρέψει τη συνεργασία με παιδιά άλλου νηπιαγωγείου.
 • Να δημιουργούν μηνύματα και να τα στέλνουν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 • Να χρησιμοποιήσουν το υπολογιστή ως πηγή πληροφοριών και ως γνωστικό εργαλείο.
 • Να αναπτύξουν και να εκφράσουν ιδέες με ψηφιακά μέσα και να δημιουργήσουν πολυτροπικά έργα.
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού.
 • Να παίζουν με εργαλεία ελεύθερης σχεδίασης και να κάνουν τις δικές τους συνθέσεις.

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 • Να μάθουν να ερευνούν και να συλλέγουν πληροφορίες.
 • Να απεικονίζουν σχέσεις σε πίνακες διπλής εισόδου
 • Να κάνουν εκτιμήσεις για το πλήθος των στοιχείων που τους είναι απαραίτητα στη δημιουργία της ψηφιακής αφήγησης.
 • Να ξεχωρίζουν τη διαδοχική σειρά των γεγονότων( πριν-τώρα-μετά).

Μεθοδολογία υλοποίησης

Οι  εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές  που χρησιμοποιούνται  είναι οι εξής:

Project,  Ομαδοσυνεργατική   διδασκαλία, βιωματική μάθηση, καθοδηγούμενη ανακάλυψη, λήψη αποφάσεων, επίλυση προβλημάτων, καταιγισμός ιδεών, διερεύνηση, ερωτήσεις- απαντήσεις, συζήτηση, επίδειξη από τη νηπιαγωγό,  αφήγηση, ζωγραφική, κολάζ, χρήση τεχνολογίας.

Ο/Η νηπιαγωγός δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες, οργανώνει όλη τη διαδικασία, συντονίζει, εμψυχώνει και καθοδηγεί, όπου αυτό χρειάζεται, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή όλων των παιδιών και προσπαθεί να προκαλέσει συζήτηση και αλληλεπίδραση μεταξύ των ομάδων. Επίσης διευκολύνει και καθοδηγεί μερικές φορές τη διαδικασία. Η μεθοδολογία και οι δραστηριότητες προωθούν την ενεργητική συμμετοχή των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Στο νηπιαγωγείο είναι απαραίτητητο να δίνονται οι ευκαιρίες στα παιδιά να εξερευνούν τις διάφορες μορφές επικοινωνίας, οικείες και μη και να εκφράζονται με όλες αυτές. Επίσης είναι αναγκαίο τα παιδιά να διαπιστώσουν τη σημαντικότερη διάσταση των νέων τεχνολογιών, που είναι η επικοινωνία και η δημιουργικότητα. Στο σενάριο αυτό   τα παιδιά θα γνωρίσουν τους τρόπους και τα μέσα  επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουν με άλλα παιδιά με τη χρήση της τεχνολογίας, αναπτύσσοντας δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Προσχολική
Θεματική Ταξινομία
Προσχολική Παιδαγωγική > Παιδί και Γλώσσα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στην τάξη, στους Η/Υ
ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στην τάξη, στους Η/Υ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
75λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στην τάξη, στους Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι
Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της επικοινωνίας
Να διακρίνουν τη μη λεκτική και λεκτική επικοινωνία και τους τρόπους έκφρασής τους
Να εκφραστούν με διάφορους τρόπους ( ζωγραφική, δραματοποίηση, παντομίμα) για να μεταδώσουν μηνύματα
Να επικοινωνούν με άλλους χρησιμοποιώντας την τεχνολογία.
Να γνωρίσουν το μαγικό κόσμο της ψηφιακής αφήγησης και να μετατρέψουν τις ιστορίες τους σε ψηφιακές
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
επικοινωνία, μορφές επικοινωνίας, λεκτική, μη λεκτική, τεχνολογική, αναγνώριση συναισθημάτων, σύμβολα, ψηφιακή αφήγηση,
Υλικοτεχνική υποδομή
βιβλία, κάρτες γραμμάτων, περιοδικά, εφημερίδες, ψαλίδια, κόλλες, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, χρώματα λαδοπαστέλ, χαρτιά, πλαστελίνη, πίνακας αναφοράς, ηλεκτρονικός υπολογιστής συνδεδεμένος στο διαδίκτυο, πρόγραμμα Skype, κάμερα, μικρόφωνο, σαρωτής εγγράφων, εκτυπωτής, τηλέφωνο, φαξ, φωτοτυπικό μηχάνημα, ψηφιακό κασετόφωνο εγγραφής ήχου, λογισμικό παραγωγής ταινιών

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΟΖΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΟΦΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο « Δημιουργώ και επικοινωνώ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).