Φάση Σεναρίου

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Έδρανα - Είδη Εδράνων

3 ώρες

Περιγραφή - Σκοπός και Τύποι Εδράνων

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
edrana_fe_1_1.pdf edrana_fe_1_2a.pdf

Ο μαθητής μαθαίνει να περιγράφει και να ορίζει τα έδρανα, ανακαλύπτει το λειτουργικό σκοπό τους και τις χρήσεις τους, κατανοεί τη σημαντικότητα της ύπαρξής τους και στη συνέχεια κατατάσσει τα έδρανα σε κατηγορίες α) ανάλογα με τις δυνάμεις που παραλαμβάνουν, β) ανάλογα με το είδος της τριβής που αναπτύσσουν και γ) ανάλογα με το τρόπο λειτουργίας τους.


Έδρανα Ολίσθησης - Κύλισης


Πηγή: Σχολικό βιβλίο "ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΩΝ"

Περιγραφή - Ορισμός - Σκοπός που εξυπηρετούν


Τύποι και κατηγορίες Εδράνων


Οπτική αναγνώριση εδράνων

Στην εικόνα που ακολουθεί αντιστοιχίστε το σωστό τύπο εδράνου με τα σχήματα. Με αριστερό πατημένο κλικ σύρετε το τύπο του εδράνου επάνω στη σωστή εικόνα..

Πηγή: Από το σχολικό βιβλίο "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ"

Επιλέξτε το "ΣΩΣΤΟ" ή "ΛΑΘΟΣ"


Ερωτησήσεις συμπλήρωσης κενών

Κάντε κλικ με το ποντίκι σας μέσα στο πλαίσιο της πρότασης και συμπληρώστε με ελληνικά πεζά γράμματα τη σωστή λέξη.

Ερωτήσεις αντιστοίχισης.

Πραγματοποιήστε τις ακόλουθες αντιστοιχίσεις. Με αριστερό πατημένο κλικ σύρετε τη λέξη στο σωστό κενό.

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Έδρανα - Είδη Εδράνων» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
825