Φάση Σεναρίου

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Έδρανα - Είδη Εδράνων

3 ώρες

Τοποθέτηση - Λειτουργία - Συντήρηση

30λεπτά
Φύλλα Εργασίας
edrana_fe_3_1.pdf edrana_fe_3_2a.pdf

Τόσο τα έδρανα ολίσθησης όσο και τα έδρανα κύλισης πρέπει να τοποθετηθούν με κατάλληλο τρόπο, ώστε να λειτουργούν χωρίς προβλήματα μετά την εφαρμογή τους στους μηχανισμούς. Επίσης για να λειτουργήσουν ομαλά τόσο τα έδρανα ολίσθησης όσο και τα έδρανα κύλισης, είναι απαραίτητη η λίπανση τους.

Σε αυτή τη θεματική ενότητα ο μαθητής μαθαίνει τον τρόπο συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ρουλεμάν καθώς και  τον τρόπο λίπανσης τόσο των εδράνων ολίσθησης όσο και των εδράνων κύλισης ώστε τα έδρανα να λειτουργούν ομαλά.

 


Σημαντικό πρόβλημα της σωστής τοποθέτησης του εδράνου είναι η διατήρηση ομοιόμορφου και κατάλληλου μεγέθους "διακένου λειτουργίας" μετά τη συναρμολόγηση του εδράνου. Το "διάκενο" επιτρέπει την ελεύθερη σχετική κίνηση στροφέα-εδράνου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στα σημεία τοποθέτησης των εδράνων κυριαρχούν συναρμογές σύσφιγξης οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την παραμόρφωση των δακτυλίων του εδράνου μετά την τοποθέτηση του.


Στάδια συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης ρουλεμάν


Πηγή: Σχολικό βιβλίο "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ"

Η λίπανση των εδράνων


Λίπανση Εδράνων


Πηγή: Σχολικό βιβλίο "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ"

Οπτική αναγνώριση τρόπων λίπανσης εδράνων

Στην εικόνα που ακολουθεί αντιστοιχίστε το σωστό τύπο λίπανσης με τα σχήματα. Με αριστερό πατημένο κλικ σύρετε το τύπο της λίπανσης επάνω στη σωστή εικόνα..

Ερωτήσεις μοναδικής επιλογής.

Επιλέξτε τη σωστή έκφραση κάνοντας κλικ σε μία από τις παρακάτω απαντήσεις.

Επιλέξτε το "ΣΩΣΤΟ" ή "ΛΑΘΟΣ"


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Έδρανα - Είδη Εδράνων» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
827