Φάση Σεναρίου

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Έδρανα - Είδη Εδράνων

3 ώρες

Υλικά Κατασκευής - Συνθήκες Λειτουργίας

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
edrana_fe_2_1.pdf edrana_fe_2_2a.pdf

Σε αυτή τη θεματική ενότητα παρουσιάζονται τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, τα υλικά κατασκευής, των εδράνων κύλισης και ολίσθησης καθώς και η καταπόνηση και η χρήση των ρουλεμάν.

Επιλέον οι μαθητές θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τη σημασία των πέντε χαρακτήρων, που είναι τυπωμένοι στο πλάγιο τμήμα ενός από τους δύο δακτυλίους των εδράνων κύλισης, με τους οποίους προσδιορίζονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους σύμφωνα με την τυποποίησή τους.


Μορφολογικά χαρακτηριστικά - Υλικά κατασκευής


Είδη εδράνων - Καταπόνηση - Χρήσεις


Παιχνίδι μνήμης

Επιλέξτε δύο κάρτες (διαδοχικά) για να βρείτε το ζευγάρι των εδράνων. Με το πρώτο κλικ σε εικόνα ξεκινάει να μετράει ο χρόνος του παιχνιδιού.

Ερωτήσησεις συμπλήρωσης κενών

Κάντε κλικ με το ποντίκι σας μέσα στο πλαίσιο της πρότασης και συμπληρώστε με ελληνικά πεζά γράμματα τη σωστή λέξη.

Επιλέξτε το "ΣΩΣΤΟ" ή "ΛΑΘΟΣ"


Ερωτήσεις αντιστοίχισης για τους πέντε αριθμούς που χαρακτηρίζουν τα έδρανα κύλισης.

Με αριστερό πατημένο κλικ σύρετε το σωστό αριθμό(χαρακτήρα) στη σωστή θέση.

Κάρτες ερωτήσεων στα έδρανα κύλισης

Γράψτε (με ελληνικούς χαρακτήρες και με πεζά γράμματα) την ονομασία του εδράνου κύλισης της κάρτας στο λευκό πλαίσιο μέσα στη κάρτα.

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Έδρανα - Είδη Εδράνων» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
826