Έδρανα - Είδη Εδράνων

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Έδρανα - Είδη Εδράνων

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών του Πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος "Στοιχεία Μηχανών" της Γ’ τάξης του Μηχανολογικού τομέα των ΕΠΑ.Λ. (Αρ. 74916/Γ2 ΦΕΚ: τ. Β’ 1277/2-7-2008),  στην 3η Θεματική Ενότητα με τίτλο «Μέσα Υποστήριξης της Κίνησης» (Κεφάλαιο 9, θεματική ενότητα 9.2 - “Έδρανα - Είδη Εδράνων”, σελίδες 191 έως 206), οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν τις γνώσεις που απέκτησαν, στη Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ., σχετικά με τη μέσα υποστήριξης της κίνησης και να γνωρίσουν τα έδρανα που στηρίζουν τις ατράκτους στο “σώμα” - βάση της μηχανής, ώστε να επιτυγχάνεται η περιστροφή τους.

Εάν δεν υπήρχαν τα έδρανα, η περιστροφή της ατράκτου στις θέσεις στήριξης της θα προκαλούσε υψηλές θερμοκρασίες λόγω τριβής, διαστολή, ακινητοποίηση (δάγκωμα) και τελικά αστοχία-θραύση της ατράκτου.

Τα έδρανα που χρησιμοποιούνται στις διάφορες μηχανές κατασκευάζονται με γνώμονα την ασφαλή παραλαβή των φορτίων των αξόνων, την αξιόπιστη λειτουργία, τον μεγάλο χρόνο ζωής, την μειωμένη τριβή, την ακρίβεια στην περιστροφική κίνηση, την μειωμένη απαίτηση συντήρησης και την ελαχιστοποίηση του κατασκευαστικού κόστους. Η σπουδαιότητα των απαιτήσεων αυτών εξαρτάται από την εκάστοτε εφαρμογή. 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

 

Με το σενάριο αυτό οι μαθητές θα κατανοήσουν αναλυτικότερα το σκοπό που επιτελούν τα έδρανα, θα  είναι σε θέση να περιγράφουν τη λειτουργία των εδράνων και τον τρόπο συντήρησής τους, να αναφέρουν τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η κατάταξη των εδράνων και να κατατάσσουν τα έδρανα σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τα παραπάνω κριτήρια, να αναφέρουν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους και τα υλικά κατασκευής τους,  να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα διάφορα είδη εδράνων, να περιγράφουν το είδος και το μέγεθος των φορτίων που μπορούν να φέρουν καθώς και τον τρόπο συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησής τους.

 

Αργότερα, οι μαθητές στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία θα συναντήσουν πολλές μηχανές και εφαρμογές στις οποίες χρησιμοποιούνται τα έδρανα. Με τις γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτήσουν σε αυτήν την θεματική ενότητα, οι μαθητές θα είναι σε θέση, να επιλέγουν τα κατάλληλα έδρανα για κάθε εφαρμογή, δηλαδή να επιλέγουν τον τύπο, το υλικό κατασκευής τους, το μέγεθος, το τρόπο συντήρησής τους ανάλογα με της χρήσεις και καταπονήσεις που δέχονται λόγω του είδους και του μεγέθους των φορτίων που μπορούν να φέρουν. Επιπλέον οι μαθητές θα αποκτήσουν εκείνες τις θεωρητικές γνώσεις ώστε αργότερα να μπορούν να τοποθετούν και να αποσυναρμολογούν τα έδρανα από τους άξονες.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Μηχανολογία (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Περιγραφή - Σκοπός και Τύποι Εδράνων
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής ή τάξη
Υλικά Κατασκευής - Συνθήκες Λειτουργίας
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής ή τάξη
Τοποθέτηση - Λειτουργία - Συντήρηση
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής ή τάξη
Ανακεφαλαίωση
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής ή τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα έδρανα σε φυσική κατάσταση ή απεικόνιση.
Οι μαθητές να περιγράφουν το λειτουργικό σκοπό και χρήσεις για τις οποίες προορίζονται τα έδρανα.
Οι μαθητές να αναφέρουν τις κατηγορίες και τους τύπους των εδράνων.
Οι μαθητές να περιγράφουν τις συνθήκες λειτουργίας και να προσδιορίζουν τις καταπονήσεις τους.
Οι μαθητές να αναφέρουν τους βασικούς κανόνες ορθής τοποθέτησης, λειτουργίας και συντήρησης τους.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Έδρανα, ρουλεμάν, κουζινέτα, έδρανο ολίσθησης, έδρανο κύλισης.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Σχολικό εργαστήριο Η/Υ, Διαδίκτυο, Google Chrome, NetOp, Βιντεοπροβολέας, Λογισμικό Power Point, Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (bubbl.us).

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Έδρανα - Είδη Εδράνων» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).