Φάση Σεναρίου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Πολλαπλασιασμός

3 ώρες

Παιχνίδια με τις ποσότητες

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
istogramma.doc fyllo_ergasias_markadoroi.doc fyllo_ergasias_rafiera.doc fyllo_ergasias_gantia.doc

Η φάση αυτή εισάγει τους μαθητές στη χρήση ενός λεξιλογίου που χρησιμοποιούμε όταν ομαδοποιούμε ποσότητες σε μικρές δομές, όπως "σετ", "ζευγάρια", "ζεύγη", "εξάδα". Στα  ψηφιακά παιχνίδια της α' φάσης του σεναρίου, οι μαθητές/τριες αναγνωρίζουν, μετρούν και προσθέτουν αντικείμενα καθημερινής χρήσης όπως μαρκαδόρους, γάντια, αυγά και άλλα, και για να τα περιγράψουν, χρησιμοποιούν τους παραπάνω όρους.

Η/ο εκπαιδευτικός εισάγει τη δράση με ένα "παιχνίδι της παρέας", χρησιμοποιώντας ένα σακούλι, όπου έχει βάλει ζευγάρια γάντια, ζευγάρια παπούτσια, ζευγάρια γυαλιά (από τη θεατρική γωνιά), σετ μαρκαδόρους, εξάδα αυγά (από το μαγαζάκι του νηπιαγωγείου), ζευγάρια κάλτσες κτλ. 'Ενα ένα τα παιδιά βγάζουν από το σακούλι τα αντικείμενα και τα ομαδοποιούν. Στόχος μας είναι να χρησιμοποιήσουν το λεξιλόγιο που προαναφέρθηκε και να τους εισάγουμε σε πολλαπλασιαστικούς συλλογισμούς με ερωτήσεις όπως: "-πόσα ζευγάρια γάντια έκρυβε το σακούλι;".

Στη συνέχεια χωρίζεται η τάξη σε ομάδες. Ο χωρισμός σε ομάδες γίνεται ως εξής: η/ο εκπαιδευτικός καταγράφει (ως γραφέας) τις δραστηριότητες που θα απασχολήσουν τα παιδιά σε διαφορετικού χρώματος αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων και τα αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων της ολομέλειας. 'Ενα ένα τα παιδιά εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους τοποθετώντας το όνομά τους κάτω από κάθε δράση. 'Ετσι σχηματίζονται οι ομάδες και κάθε ομάδα αναλαμβάνει κυκλικά τις δραστηριότητες- όσο κάποιες ομάδες εξασκούνται στα ψηφιακά εργαλεία, οι άλλες ομάδες αναλαμβάνουν τα φύλλα εργασίας 2, 3 και 4.

Αναλυτικά και στις τρεις πρώτες δράσεις, τα παιδιά παρατηρούν ένα ζευγάρι γάντια, μετρούν έξι ζευγάρια γάντια και υπολογίζουν πόσα γάντια έχουν δύο ζευγάρια. Ο/η εκπαιδευτικός οδηγεί τα παιδιά στο να χρησιμοποιήσουν την επαναλαμβανόμενη πρόσθεση για τους υπολογισμούς τους.

Στη συνέχεια και στις επόμενες τρεις ψηφιακές δράσεις, εργάζονται με τον ίδιο τρόπο για τους μαρκαδόρους (παρατηρούν, περιγράφουν και υπολογίζουν).  Τέλος, κάνουν ένα παζλ με μια εξάδα αυγά.

Ο/η εκπαιδευτικός -κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων- θέτει ερωτήσεις όπως "-τι βλέπουμε σε αυτήν την εικόνα;", "-πόσα ζευγάρια γάντια βλέπετε σε αυτήν την βιτρίνα", "-πόσα σετ μαρκαδόρους βλέπετε", "-πώς υπολογίσατε πόσους μαρκαδόρους έχουν 4 σετ μαρκαδόροι", "-ας φτιάξουμε αυτό το παζλ, νομίζω ότι κρύβει μια εξάδα αυγά" κ.α.

Στο τέλος, στην ολομέλεια της τάξης, κάθε ομάδα παρουσιάζει και εξηγεί το έργο της, ενώ η/ο εκπαιδευτικός κρατά σημειώσεις καθ' όλη τη διάρκεια των δράσεων. Τα φύλλα εργασίας (2, 3, και 4) έχουν περιεχόμενο παρόμοιο με τα ψηφιακά εργαλεία αυτής της φάσης.

Στο πρώτο φύλλο εργασίας παρατίθεται ένα ιστόγραμμα ως βοηθητικό εργαλείο για τον/την εκπαιδευτικό, στην κατεύθυνση της αξιολόγησης των μαθητών.


Σετ μαρκαδόροι

Το παιδί παρατηρεί τους μαρκαδόρους και μετράει "πόσα σετ βλέπει;". Σκοπός μας είναι να προετοιμαστεί για τις ερωτήσεις που τίθενται στην αμέσως επόμενη εργασία

Στο τέλος, ελέγχουν το αποτέλεσμα με την εντολή "έλεγχος απαντήσεων"

Γάντια στην βιτρίνα

Οι μαθητές παρατηρούνε την εικόνα, ώστε να μπορέσουν να εργαστούν στην αμέσως επόμενη ψηφιακή εργασία

Πόσα ζευγάρια γάντια βλέπεις;

Οι μαθήτριες/τές ακούνε την ερώτηση και κάνουν μία φορά "κλικ" με το ποντίκι πάνω στο σωστό αριθμό

Μιά εξάδα αυγά

Τα παιδιά κάνουν το παζλ. Με τον τρόπο αυτό συνθέτουν μια εξάδα αυγά. Το παζλ αποτελείται από 20 κομμάτια και η αρχική εικόνα είναι διαθέσιμη στα παιδιά (στο επάνω δεξί μέρος της οθόνης του παιχνιδιού), όποτε χρειαστούν ανατροφοδότηση.

'Ενα ζευγάρι γάντια

Τα παιδιά παρατηρούν την εικόνα και την περιγράφουν χρησιμοποιώντας τον όρο "ζευγάρι"

'Ενα σετ μαρκαδόροι

Τα παιδιά παρατηρούν την εικόνα και την περιγράφουν χρησιμοποιώντας τον όρο "σετ". Συζητούμε με τους μαθητές και για άλλες χρήσεις του όρου, όπως "ένα σετ ρακέτες", "ένα σετ μαχαιροπήρουνα" κ.α

Υπολογίζω τα γάντια

Παρατηρούμε την εικόνα. Δύο ζευγάρια γάντια είναι 4 γάντια. Ρωτούμε "πώς το βρήκες" και τα παιδιά απαντούνε πως πρόσθεσαν δύο και δύο (2+2)

Υπολογίζω τους μαρκαδόρους

Τα παιδιά υπολογίζουν τους μαρκαδόρους. Ρωτούμε "πώς το βρήκες" και μας απαντούνε πως πήρανε "3+3 για δύο σετ μαρκαδόρους, 3+3+3 για τρία σετ" κτλ

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΎΣΙΑΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΟΦΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Πολλαπλασιασμός» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
855