Φάση Σεναρίου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Πολλαπλασιασμός

3 ώρες

Αξιολόγηση και επέκταση του σεναρίου

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_roymprika.doc

Στην τελευταία φάση, ολοκληρώνουμε την ενασχόλησή μας με πολλαπλασιαστικούς συλλογισμούς, ενώ παράλληλα αξιολογούμε τις δράσεις μας.

Η/ο εκπαιδευτικός θα αναθέσει στις ομάδες να ασχοληθούν με το πρώτο ψηφιακό παιχνίδι, όπου θα ψάξουν ανάμεσα σε διάφορα αντικείμενα αλλά και θα επιλέξουν τη σωστή έκφραση στα ερωτήματα που τίθενται. Στην επόμενη δράση η/ο εκπαιδευτικός τους αναθέτει να "βγάλουν από το ντουλάπι 3 ζευγάρια κάλτσες", τοποθετώντας τα έξω από το ντουλάπι.

Επίσης, θα παίξουν με το ψηφιακό παιχνίδι "bubble shooter", όπου στοχεύουν αποτελεσματικά μόνον όταν τα μπαλόνια είναι ομαδοποιημένα σε δυάδες, τριάδες, τετράδες κτλ. Παρουσιάζοντας το παραπάνω ψηφιακό παιχνίδι, ο/η εκπαιδευτικός εξηγεί τους κανόνες του παιχνιδιού και παίζει ο/η ίδιος/α δοκιμαστικά, αν χρειαστεί: "-τα μπαλόνια δεν πρέπει να φθάσουν στο κάτω μέρος της οθόνης, όπου βρίσκεται το κανόνι. Για να κερδίσουμε στο παιχνίδι, πρέπει να σκάσουμε όλα τα μπαλόνια. Για να γίνει αυτό στοχεύστε τα μπαλόνια εκείνα που φτιάχνουν δυάδες, τριάδες κτλ και σε αυτό σας βοηθάει το κανόνι σας, αφού πετάει χρωματιστά μπαλόνια!".

Τέλος, παρουσιάζονται ορισμένες ιδέες επέκτασης του σεναρίου που μπορεί να στήσει ο/η εκπαιδευτικός  στα λογισμικά "kidspiration" ( δίποδα και τετράποδα θηλαστικά) και "tuxpaint stamps" (χρήση σφραγίδας για τη διακόσμηση των προσκλήσεων).

Στο φύλλο εργασίας προτείνεται μια ρουμπρίκα αξιολόγησης του σεναρίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την/τον εκπαιδευτικό για την αξιολόγηση των παιδιών.


Παιχνίδια με τις ποσότητες

Τα παιδιά καλούνται να αναγνωρίσουν ποσότητες αλλα και να επιλέξουν τις σωστές εκφράσεις. Αξιοποιούμε τα αρχεία ήχου για τις ερωτήσεις σε κάθε διαφάνεια.

Βγάλε από το ντουλάπι 3 ζευγάρια κάλτσες

Μέσα στο ντουλάπι έχει κάλτσες και παπούτσια. Πρέπει να βγάλουμε τρία ζευγάρια κάλτσες έξω από το ντουλάπι. Προσοχή, ένα ζευγάρι κάλτσες θα μείνει μέσα στο ντουλάπι!

Μπαλόνια που σκάζουν

Τα παιδιά στοχεύουν με τον ειδικό εκπυρσοκροτητή πάνω στα μπαλόνια. Πρέπει να στοχεύσουν εκεί όπου θα δημιουργηθούν ομάδες μπαλονιών μεγαλύτερες από δύο, δηλαδή να φτιάξουν τριάδες ή τετράδες ή και παραπάνω ομάδες διότι έτσι μόνον θα τα καταφέρουν

Τα αποτυπώματα (kidspiration)

Στο πρόγραμμα kid spiration (στο μενού picture view) στήνουμε μια άσκηση και καλούμε τα παιδιά να βάλουν τα αποτυπώματα κάτω από τη σωστή εικόνα

Στη διεύθυνση http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Diathematika/kidspiration/ υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες χρήσης του λογισμικού

Οι προσκλήσεις (tuxpaint stamps)

Τα παιδιά κατασκευάζουν προσκλήσεις στο λογισμικό tux paint. Για το στολισμό έχουν συμφωνήσει να χρησιμοποιήσουν έξι τριφύλια για την κάθε πρόσκληση. Χρησιμοποιούνε την στάμπα "6 φορές".

Οδηγίες για τη χρήση του λογισμικού, μπορεί κανείς να βρει στη διεύθυνση: https://www.youtube.com/watch?v=ybTbZnGvAyo

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΎΣΙΑΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΟΦΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Πολλαπλασιασμός» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
857