Φάση Σεναρίου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Πολλαπλασιασμός

3 ώρες

Ομαδοποίηση ποσοτήτων

60λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_basiki_sintagi.doc fyllo_ergasias_dyo_fores_i_vasiki_syntagi.doc fyllo_ergasias_tris_fores_i_vasiki_sintagi.doc

Στην δεύτερη φάση οι μαθητές/τριες καλούνται να επιλύσουν ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πως η αλατοζύμη έχει τελειώσει και χρειάζεται να φτιάξουμε καινούργια. Ο/η εκπαιδευτικός, στην ολομέλεια, υπενθυμίζει στα παιδιά την βασική συνταγή για την κατασκευή αλατοζύμης επιδεικνύοντας το φύλλο εργασίας 1, που έχει χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές για τις έκτακτες ανάγκες της τάξης. Χρησιμοποιεί ερωτήσεις όπως: "-πόσα ποτήρια αλάτι βάζουμε στην αλατοζύμη;", "- πόσα ποτήρια αλεύρι βάζουμε στην αλατοζύμη;",  "-ας μας διαβάσει κάποιο παιδί την βασική συνταγή".

Στις τρεις πρώτες ψηφιακές δράσεις, τα παιδιά παρατηρούν την βασική συνταγή, τη συμπληρώνουν και ακολούθως υπολογίζουν τις ποσότητες των υλικών για δύο και τρεις αλατοζύμες. Στις επόμενες  ψηφιακές δράσεις ασχολούνται με ερωτήσεις αντιστοίχισης και συμπλήρωσης κενών προκειμένου να υπολογίσουν τα υλικά για δύο και για τρεις αλατοζύμες. Στόχος μας είναι να εξασκηθούν στον υπολογισμό των επιμέρους ποσοτήτων, όταν θέλουμε να φτιάξουμε δύο ή τρεις φορές την ποσότητα αλατοζύμης της βασικής συνταγής.

Στα φύλλα εργασίας 2 και 3, τα παιδιά καταγράφουν τις απαντήσεις τους σχετικά με τις ποσότητες που χρειάζονται, με όποιον τρόπο επιλέξουν (πχ. κυκλώνουν τις ποσότητες, γράφουν αριθμούς, ζωγραφίζουν, κόβουν κ.α).

Στο τέλος, στην ολομέλεια της τάξης, θα ανακοινώσουν τις ανακαλύψεις τους. Ο/η εκπαιδευτικός θα τους απευθύνει ερωτήσεις, όπως "-τι σκεφτήκατε για να βρείτε τις ποσότητες του αλατιού;", "-πείτε μας πώς καταφέρατε να υπολογίσετε εύκολα τις ποσότητες στο αλεύρι;".

 

 


Μία αλατοζύμη

Οι μαθητές/τριες παρατηρούν την εικόνα της βασικής συνταγής και επιλέγουν τη σωστή απάντηση.

Στο τέλος, ελέγχουν τις απαντήσεις

Συμπλήρωσε την συνταγή

Οι μαθητές/τριες με τη διαδικασία "drag and drop", τοποθετούν τα ποτήρια που χρειάζεται για να συμπληρωθεί η συνταγή για 3 ποσότητες αλατοζύμης.

Στο τέλος, ελέγχουν το αποτέλεσμα

Παίζω με το αλεύρι

Τα παιδιά καλούνται να υπολογίσουν τις ποσότητες αλεύρι που χρειάζονται για να φτιάξουμε δύο και τρεις φορές την βασική συνταγή. Παρατηρούνε την εικόνα της αλατοζύμης και υπολογίζουν

Παίζω με το αλάτι

Οι μαθητές/μαθήτριες συμπληρώνουν τα κενά με τους αριθμούς, ώστε να είναι σωστή η συνταγή.

Παίζω με το νερό

τα παιδιά αντιστοχίζουν τους αριθμούς με το κείμενο, ώστε να συμπληρώσουν σωστά τη συνταγή

Παίζω με τις αλατοζύμες

Οι μαθήτριες/τές παρατηρούν τις εικόνες και απαντούνε στις ερωτήσεις

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΎΣΙΑΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΟΦΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Πολλαπλασιασμός» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
856