Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Ηλεκτρικό κύκλωμα, αντίσταση, τάση και ένταση

2 ώρες

Ανίχνευση

10λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1.pdf

Οι μαθητές/τριες, σε ομάδες δυο ή τριών, εργάζονται με ατομικό δισέλιδο φύλλο εργασίας. Απαντούν σε 5 ζητήματα, καταγράφοντας και αιτιολογώντας τις απόψεις τους, δίνοντας -οι μαθητές της ίδιας ομάδας- κοινές απαντήσεις, αφού πρώτα συζητήσουν μεταξύ τους σύντομα το κάθε ζήτημα (στοιχεία μεθόδου peer instruction).

Είναι σημαντικό ότι δεν ζητείται από τους μαθητές η σωστή απάντηση, αλλά η άποψή τους. 

Ο εκπαιδευτικός σε αυτή τη φάση ανιχνεύει τις προϋπάρχουσες ιδέες/αντιλήψεις των μαθητών, οι οποίες αναμένεται να επαληθεύουν (σε μικρό ή μεγάλο βαθμό) τη σχετική βιβλιογραφία περί των νοητικών μοντέλων των μαθητών για το ηλεκτρικό κύκλωμα.

Σε σχολεία που ενδεχομένως υπάρχει η δυνατότητα, προτείνεται στη φάση αυτή να αξιοποιηθεί σύστημα τηλεκαταγραφής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Classroom/Student/Personal Response System, CRS), ώστε ο εκπαιδευτικός να έχει άμεση ανατροφοδότηση από τις απαντήσεις των ομάδων (ενδεικτικά: https://en.wikipedia.org/wiki/Audience_response). Εναλλακτικά, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί κατάλληλο διαδικτυακό εργαλείο όπως το http://socrative.com/, αξιοποιώντας ενδεχομένως και smartphones των μαθητών (ενδεικτικά: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socrative.teacher και https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socrative.student).&n…;

Στο τέλος της δραστηριότητας των ομάδων των μαθητών, ο εκπαιδευτικός συλλέγει ενδεικτικές απαντήσεις/απόψεις, αξιοποιώντας τις για διαμορφωτική αξιολόγηση της υπόλοιπης διδασκαλίας του.

 


Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ηλεκτρικό κύκλωμα, αντίσταση, τάση και ένταση» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
868