Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Ηλεκτρικό κύκλωμα, αντίσταση, τάση και ένταση

2 ώρες

Νόμος Ohm, σύνδεση αντιστατών σε σειρά και σε διακλάδωση

45λεπτά

Στην αρχή της 2ης ώρας διδασκαλίας, ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει συζήτηση στην ολομέλεια, βασισμένη στις εργασίες που πραγματοποίησαν οι μαθητές στο σπίτι και έφεραν για να παραδώσουν στο σχολείο.

Συγχρόνως, ο εκπαιδευτικός αξιοποιεί τα εικονικά κυκλώματα που δημιούργησαν οι μαθητές, προβάλλοντάς τα στην οθόνη προβολής και συζητώντας τα με τους μαθητές στην ολομέλεια της τάξης. Ενδεχομένως μπορεί να αξιοποιηθεί (και να προβληθεί) το λογιστικό φύλλο με τα δεδομένα των μετρήσεων που καταχώρισαν ηλεκτρονικά οι μαθητές.

Συζητώντας τις απαντήσεις των μαθητών στο 2ο φύλλο εργασίας (ως βάση και σκαλωσιά), ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει τη διδασκαλία με το νόμο του Ohm, την ισοδύναμη αντίσταση και τη σύνδεση αντιστατών σε σειρά και σε διακλάδωση.

Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται έμμεσα και διακριτικά, σε όλη τη διάρκεια των 2 ωρών, κυρίως μέσω της συμμετοχικής παρατήρησης και των παραδοτέων των μαθητών. Στο επόμενο μάθημα, μπορεί να δοθεί ένα τεστ σύντομης διάρκειας.


Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ηλεκτρικό κύκλωμα, αντίσταση, τάση και ένταση» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
871