Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Ηλεκτρικό κύκλωμα, αντίσταση, τάση και ένταση

2 ώρες

Κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώματος και μετρήσεις

25λεπτά

Οι μαθητές, σε ομάδες των 2 ή 3 κατασκευάζουν (με κατάλληλες οδηγίες του εκπαιδευτικού) απλό ηλεκτρικό κύκλωμα (όπως αυτό της ομώνυμης φωτογραφίας) και εξοικειώνονται με τη χρήση του αμπερόμετρου και του βολτόμετρου, πηγής και διακόπτη. Παράλληλα, εισάγονται/παρουσιάζονται από τον εκπαιδευτικό οι έννοιες ένταση, τάση, αντίσταση και οι μονάδες μέτρησης των αντίστοιχων μεγεθών. Επιπρόσθετα, οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίσουν (αν δεν γνωρίζουν ήδη) τι είναι κλάδος κυκλώματος, κλειστό και ανοικτό κύκλωμα και διακόπτης. 

Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει επίδειξη της κατασκευής του ηλεκτρικού κυκλώματος και της χρήσης των οργάνων μέτρησης. 

Προτείνεται και η αξιοποίηση -μέσω της οθόνης προβολής- των αντίστοιχων εδαφίων και εικόνων του σχολικού βιβλίου σε ψηφιακή μορφή (http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C201/531/3516,14426/) στην οθόνη προβολής της τάξης.

Σημειώνεται ότι, αν και οι μαθητές γνωρίζουν από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με το Α.Π.Σ. τους συμβολισμούς των στοιχείων ηλεκτρικού κυκλώματος, καλό θα είναι να γίνει σχετική επικαιροποίηση από τον εκπαιδευτικό.

Ο εκπαιδευτικός διανέμει σε κάθε μαθητή ένα αντίτυπο του τρισέλιδου φύλλου εργασίας 2 για εργασία στο σπίτι (φάση 3).

Στο τέλος της ώρας, στην οθόνη προβολής, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να επιδείξει την προσομοίωση και τη φόρμα google που θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές στην επόμενη φάση (βλ. φάση 3) και ειδικότερα: από πού και πώς κατεβάζουμε την προσομοίωση, πώς ανοίγει/εκκινείται, βασικές λειτουργίες της, πώς αποθηκεύεται και πώς αποστέλλεται το αρχείο του κυκλώματος, που βρίσκεται η φόρμα google και πώς συμπληρώνεται.


Απλό ηλεκτρικό κύκλωμα


Διατίθεται για ελεύθερη χρήση, αναπαραγωγή, αναδιανομή, παρουσίαση και αξιοποίηση, με την προϋπόθεση να μην υπάρχει πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης, με αναφορά στο δημιουργό ή το δικαιούχο της άδειας και συναίνεση διανομής με την ίδια ή παρόμοια άδεια οποιουδήποτε παράγωγου του πρωτότυπου έργου (CC BY-NC-SA 3.0 GR http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/gr/).

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ηλεκτρικό κύκλωμα, αντίσταση, τάση και ένταση» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
869