Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Από την Ήττα στην Ανόρθωση: Το Κίνημα στο Γουδί

2 ώρες

Οι Αιτίες, οι Άνθρωποι, τα Γεγονότα

45λεπτά

Οι μαθητές/τριες εμπλέκονται σε δραστηριότητες κατανόησης των στοιχείων της ελληνικής κοινωνίας και της πολιτικής πραγματικότητας στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα που οδήγησαν στο Κίνημα στο Γουδί.

Περιγράφουν τι ήταν ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος και ποιες ήταν οι επιδιώξεις του. Ανασυνθέτουν τα γεγονότα που χαρακτηρίζουν το Κίνημα του 1909 στο Γουδί.

Συσχετίζουν και συνδέουν τα αιτήματα των οργανωτών με τις πολιτικές και κοινωνικές ανάγκες της χώρας και ανακαλύπτουν τις σχέσεις των αιτημάτων αυτών με την λαϊκή αποδοχή του κινήματος.


Το Κίνημα στο Γουδί και ο Βενιζέλος

Στο χρονολόγιο παρουσιάζονται οι πολιτικές εξελίξεις από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο (1897) έως το Κίνημα στο Γουδί και τη νίκη του Βενιζέλου στις εκλογές του 1910.

Ο Λαός στο πλευρό του Στρατιωτικού Συνδέσμου

Να παρατηρήσετε και να σχολιάσετε την εικόνα και τα κείμενα που τη συνοδεύουν. Πώς ερμηνεύετε τη θετική στάση του λαού της Αθήνας απέναντι στο Κίνημα του 1909; (Τα κείμενα εμφανίζονται όταν κάνετε κλικ στο διαδραστικό κίτρινο κύκλο πάνω στην εικόνα)

Τόσες αιτίες...

Αναζητήστε στο παραπάνω χρονολόγιο τα αίτια που οδήγησαν στη συγκρότηση του "Στρατιωτικού Συνδέσμου" και στο Κίνημα στο Γουδί. Στη συνέχεια συμπληρώστε τις φράσεις που ακολουθούν.

Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος

Παρακολουθήστε το βίντεο και συζητήστε/περιγράψτε τα ερωτήματα που θέτει.

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΙΤΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ/ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Από την Ήττα στην Ανόρθωση: Το Κίνημα στο Γουδί» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
909