ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ– ΙΟΙ / Είμαι καλά γιατρέ μου;

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ– ΙΟΙ / Είμαι καλά γιατρέ μου;

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Στο μάθημα αυτό θα γνωρίσουμε πώς μπορούμε να δουλεύουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια, προστατεύοντας τον υπολογιστή και τις εργασίες μας από πιθανούς κίνδυνους.

Μπορεί να ενταχθεί στο μάθημα της Πληροφορικής Γυμνασίου και συγκεκριμένα στη Α΄ τάξη. Το διδακτικό σενάριο μπορεί να εκπονηθεί από μαθητές της Α' Γυμνασίου στο πλαίσιο των μαθησιακών στόχων " Προστασία Λογισμικού – Ιοί ", σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ) για την Πληροφορική του Γυμνασίου ΥΠΔΒΜΘ (2003). Επιπλέον, Ιοί και κακόβουλο λογισμικό εμπεριέχονται και στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο. Συγκεκριμένα στην Α Γυμνασίου, στον άξονα “Αναζητώ πληροφορίες, επικοινωνώ και συνεργάζομαι με ΤΠΕ” στη ενότητα “Γνωρίζω το διαδίκτυο και επικοινωνώ” ΥΠΔΒΜΘ (2011).


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Όταν εργαζόμαστε σε έναν υπολογιστή, πρέπει να αποθηκεύουμε τη δουλειά μας σε κάποιο αποθηκευτικό μέσο, για να μη χαθεί μόλις τερματιστεί η λειτουργία του υπολογιστή.

  • Είναι όμως οι αποθηκευμένες εργασίες μας ασφαλείς για όσο καιρό τις χρειαζόμαστε ή υπάρχει κίνδυνος να σβηστούν και να τις χάσουμε;
  • Μπορεί ο υπολογιστής μας να παρουσιάσει προβλήματα στη λειτουργία του, ενώ το υλικό του μέρος να μην έχει κανένα πρόβλημα;
  • Με ποιον τρόπο μπορούμε να προστατέψουμε καλύτερα τις εργασίες μας στον υπολογιστή;

Βασικός στόχος αυτής της ενότητας είναι να αναπτυχθεί μία σωστή κουλτούρα χρήσης των διαφόρων μορφών λογισμικού και των δυνατοτήτων του Διαδικτύου αλλά και της αντιμετώπισης των πολλών και ιδιόμορφων κινδύνων που παραμονεύουν σε αυτά. Έμφαση θα πρέπει να δίνεται στην ανάπτυξη ορθών πρακτικών και στάσεων. 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Ασφάλεια δεδομένων > Κακόβουλο λογισμικό >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
«Τίποτα» δεν είναι ασφαλές!
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Γιατί χρειάζομαι τα αντίγραφα ασφαλείας;
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Πως θα προστατευτώ από το κακόβουλο λογισμικό;
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Τι έμαθα; Αξιολόγηση
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να αναγνωρίζουν τις κατηγορίες κινδύνων για το λογισμικό του υπολογιστή μας
Να απαριθμούν τις πιθανές αιτίες στις οποίες οφείλεται η απώλεια δεδομένων
Να είναι σε θέση να ονομάζουν τους λόγους για τους οποίους πρέπει να τηρούμε αντίγραφα ασφαλείας
Να είναι σε θέση να εξηγούν τις έννοιες "ιός" και "κακόβουλο λογισμικό"
Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν προγράμματα αντιμετώπισης κακόβουλου λογισμικού
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Πρόγραμμα-ιός (virus), Αντιϊκό πρόγραμμα (antivirus), Αντίγραφα ασφαλείας (backup), Χάκερ (hacker),
Υλικοτεχνική υποδομή
Η διδακτική παρέμβαση γίνεται στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Απαιτείται η διασύνδεση των σταθμών εργασίας των μαθητών στο διαδίκτυο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί βιντεοπροβολέας ή διαδραστικός πίνακας. Επιθυμητή η ύπαρξη διαδραστικού πίνακα. Στους μαθητές μπορούν να δοθούν τα φύλλα εργασίας εκτός από την ψηφιακή μορφή τους και σε έντυπη.

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΛΛΙΑΡΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ– ΙΟΙ / Είμαι καλά γιατρέ μου;» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).