Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ– ΙΟΙ / Είμαι καλά γιατρέ μου;

2 ώρες

Τι έμαθα; Αξιολόγηση

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fe-3-cmap.docx
Οι μαθητές δοκιμάζουν τις γνώσεις που οικοδόμησαν ασκούμενοι στις δραστηριότητες αξιολόγησης του σεναρίου.
Οι δραστηριότητες είναι διαφορετικού τύπου και κλιμακούμενης δυσκολίας.

Περιλαμβάνονται ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής, Σωστού/Λάθους, Αντιστοίχισης.

Οι μαθητές συμπληρώνουν ημιτελή εννοιολογικό χάρτη. 

4. Εννοιολογικός χάρτης - Κακόβουλο Λογισμικό

Ανοίξτε το Φύλλο εργασίας και αφού συμβουλευτείτε τις πηγές του μαθήματος και τις δραστηριότητες που κάνατε μέχρι τώρα και συμπληρώστε τον εννοιολογικό χάρτη.

1. Ερωτήσεις Σωστού/Λάθους

Διαλέξτε τη σωστή έκφραση.

2. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Επιλέγετε μόνο μια σωστή απάντηση

3. Ερωτήσεις Αντιστοίχησης

Ταιριάξτε

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΛΛΙΑΡΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ– ΙΟΙ / Είμαι καλά γιατρέ μου;» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
958