Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ– ΙΟΙ / Είμαι καλά γιατρέ μου;

2 ώρες

Γιατί χρειάζομαι τα αντίγραφα ασφαλείας;

10λεπτά

Οι  εργασίες μας είναι  μοναδικές και αναντικατάστατες. Πόσες ώρες χρειαστήκαμε, για να τις δημιουργήσουμε και πόσο σημαντικές είναι για μας, μόνο εμείς το γνωρίζουμε. Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας είναι εξαιρετικά σημαντική ενέργεια και είναι αναγκαίο να γίνεται τακτικά  για να διασφαλίσουμεν τις αποθηκευμένες εργασίες μας από πιθανή απώλεια.


Οι μαθητές διερευνούν το θέμα μέσα από τις παρακάτω δραστηριότητες: 

1. Τι έπρεπε να έχω κάνει; - Διαδραστική Εικόνα - Ακολουθεί συζήτηση στην τάξη για την αναγκαιότητα τήρησης αντιγράφων ασφαλείας.
2. Δημιουργία αντίγραφων ασφαλείας στα Windows - Φωτόδεντρο - Μαθησιακό Αντικείμενο


1. Τι έπρεπε να έχω κάνει;

Διαδραστική Εικόνα - Ακολουθεί συζήτηση στην τάξη για την αναγκαιότητα τήρησης αντιγράφων ασφαλείας.

2. Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στα Windows

Ακολουθείστε τις οδηγίες της διαδραστικής παρουσίασης, προσομοιώνοντας τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας για το Λ.Σ Windows

Φωτόδεντρο - Μαθησιακό Αντικείμενο - Διαδραστική παρουσίαση

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΛΛΙΑΡΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ– ΙΟΙ / Είμαι καλά γιατρέ μου;» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
956