Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ– ΙΟΙ / Είμαι καλά γιατρέ μου;

2 ώρες

Πως θα προστατευτώ από το κακόβουλο λογισμικό;

25λεπτά

Τα τελευταία χρόνια η πιο πιθανή αιτία απώλειας των δεδομένων μας από τον υπολογιστή είναι η ύπαρξη ιών. Τι πρέπει να κάνουμε, αν θέλουμε να προστατέψουμε τον υπολογιστή μας από αυτούς;


Οι μαθητές διερευνούν το θέμα μέσα από τις παρακάτω δραστηριότητες: 

1. Τι πρέπει να κάνω για να εξασφαλίσω την ακεραιότητα των δεδομένων μου; - Διαδραστική Παρουσίαση
2. Δημιουργία κειμένου (εργασία σε ομάδες) με εισαγωγή εικόνας και δημιουργία πίνακα με τα πιο γνωστά λογισμικά αντιικής προστασίας (antivirus) και λογισμικά Τείχους Προστασίας (firewalls). 


1. Τι πρέπει να κάνω για να εξασφαλίσω την ακεραιότητα των δεδομένων μου;

Παρακολουθείστε με προσοχή. Πατήστε τα διαδραστικά σημεία για περισσότερες πληροφορίες.

2. Ποια είναι τα πιο γνωστά λογισμικά antivirus και firewall, που διατίθενται ελεύθερα (ελεύθερο λογισμικό);

Δημιουργία κειμένου (εργασία σε ομάδες).

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΛΛΙΑΡΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ– ΙΟΙ / Είμαι καλά γιατρέ μου;» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
957