Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Ταξινόμηση, φίλτρα, γραφήματα στα υπολογιστικά φύλλα.

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν την αξία των υπολογιστικών φύλλων μέσα από αυθεντικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα μέσα από μια έρευνα για το ποιος πληκτρολογεί πιο γρήγορα στα ελληνικά, αγγλικά, κ,α, ,οι μαθητές συσχετίζουν τα υπολογιστικά φύλλα ως χρήσιμο εργαλείο στη διεξαγωγή έρευνας και πιο συγκεκριμένα μαθαίνουν τις λειτουργίες της ταξινόμησης, των φίλτρων και για τα γραφήματα.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Πολλοί μαθητές ακούγοντας τον όρο excel τους έρχεται στο μυαλό ένα βαρετό πρόγραμμα αποκαλώντας το συχνά: «εκείνο με τα τετραγωνάκια». Στόχος αυτού του σεναρίου είναι οι μαθητές  να κατανοήσουν μέσα από αυθεντικές δραστηριότητες  πόσο σημαντικές λειτουργίες είναι η ταξινόμηση, τα φίλτρα και τα γραφήματα και ειδικότερα στα πλαίσια μιας έρευνας.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
10 λεπτά
Φάση 1: Διαγωνισμός-έρευνα γρηγορότερης πληγκρολόγησης.
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
5 λεπτά
Φάση 2: Υπολογισμός επιδόσεων πληκτολόγησης.
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
5 λεπτά
Φάση 3: Καταγραφή των επιδόσεων στην ηλεκτρονική φόρμα.
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
20 λεπτά
Φάση 4: Επεξεργασία δεδομένων υπολογιστικού φύλλου.
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
10 λεπτά
Φάση 5: Συμπεράσματα-Αξιολόγηση
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να εφαρμόζουν ταξινόμηση σε μια λίστα δεδομένων.
  2. Να κατανοήσουν την έννοια του φίλτρου.
  3. Να εφαρμόζουν απλά φίλτρα.
  4. Να δημιουργούν απλά γραφήματα.
  5. Να συσχετίσουν τα υπολογιστικά φύλλα με την έρευνα ως ένα χρήσιμο εργαλείο.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Υπολογιστικά φύλλα
Ταξινόμηση
φίλτρα
γραφήματα
έρευνα
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο πληροφορικής
Δημιουργός Σεναρίου: Αθανασία Τρακαδά (Εκπαιδευτικός)