Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Αναπαράσταση συμβόλων: από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στον Kώδικα ASCII

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το παρόν σενάριο παρουσιάζει την έννοια της κωδικοποίησης μέσα από ένα σύνολο παραδειγμάτων από την καθημερινή ζωή.

Στη συνέχεια καθοδηγεί τον μαθητή ώστε να ολοκληρώσει μια απλή κωδικοποίηση των γραμμάτων του ελληνικού αλφάβητου με δυαδικά ψηφία.

Τέλος παρουσιάζει τον κώδικα ASCII και την χρήση του προκειμένου να "μεταφράζονται" τα κείμενά μας στην γλώσσα του υπολογιστή.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Η έννοια της κωδικοποίησης είναι δύσκολο να γίνει κατανοητή από τους μαθητές απλά μέσω ενός ορισμού – το πρόβλημα λύνεται με την χρήση πολλών παραδειγμάτων κωδικοποίησης που ο μαθητής γνωρίζει και συχνά χρησιμοποιεί ήδη στην καθημερινή του ζωή όπως ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ή οι ραβδοκωδικοί.

Προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα, ο μαθητής κατανοεί πρακτικά πώς μπορεί να αναπαραστήσει εύκολα τα γράμματα του ελληνικού αλφάβητου χρησιμοποιώντας μόνο τα δύο δυαδικά ψηφία 0 και 1 ή λαμπάκια δύο καταστάσεων (αναμμένο/σβηστό).

Η σύνδεση της κωδικοποίησης χαρακτήρων με την δυνατότητα του υπολογιστή να αντιλαμβάνεται δύο καταστάσεις δίνει νόημα στη νέα γνώση του μαθητή. Η κωδικοποίηση δεν ήταν απλά ένα παιχνίδι, αλλά ο μαθητής μέσω ενός παιχνιδιού έμαθε πώς ο υπολογιστής "αντιλαμβάνεται"  το κείμενο, μετατρέποντάς το στη "γλώσσα" του. 


Το σενάριο μπορεί να διδαχθεί στο Γυμνάσιο, στην Β΄Τάξη (κεφάλαιο 1.3 "Αναπαράσταση συμβόλων") αλλά και σε μικρότερες τάξεις.  

Προϋπόθεση είναι οι μαθητές να έχουν διδαχθεί το δυαδικό σύστημα (τι είναι, ποια τα ψηφία που χρησιμοποιεί, τι είναι το bit).

 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
10 λεπτά
Φάση 1: Εισαγωγή στην έννοια της "κωδικοποίησης"
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
30 λεπτά
Φάση 2: Κωδικοποίηση χαρακτήρων - Κώδικας ASCII
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
5 λεπτά
Φάση 3: Ας δούμε τι μάθαμε ....!
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Ο μαθητής να μπορεί να απαριθμεί παραδείγματα κωδικοποίησης από την καθημερινή ζωή.
  2. Να εφαρμόζει μια απλή μέθοδο κωδικοποίησης χαρακτήρων με δυαδικά ψηφία.
  3. Να εξηγεί πώς ο κώδικας ASCII "βοηθά" τον υπολογιστή να μετατρέπει τους χαρακτήρες στην γλώσσα του.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
αναπαράσταση συμβόλων
κωδικοποίηση
ASCII
χαρακτήρες
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Βιντεοπροβολέας, ένας Η/Υ συνδεδεμένος στο διαδίκτυο, ανά 3 μαθητές, OpenOffice ή Office Microsoft, ένας κίτρινος μαρκαδόρος/ξυλομπογιά ανά 3 μαθητές.
Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΡΔΙΚΗ (Εκπαιδευτικός)