Μαθηματικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Ο μαθητής θα εξοικειωθεί με την έννοια της μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος, θα τη σχεδιάσει και θα διαπιστώσει - κατανοήσει τη βασική ιδιότητά της και τα χαρακτηριστικά της.

Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα θα διατεθούν δύο διδακτικές ώρες.

Έχουν δημιουργηθεί και επισυναφθεί φύλλα εργασίας με ασκήσεις όμοιες με τις διαδραστικές. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης υπολογιστή προτείνεται να δοθούν την ίδια μέρα σαν εξάσκηση, αλλιώς την επόμενη διδακτική ώρα.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

ΟΙ μαθητές όλο και περισσότερο αποστηθίζουν και σταματούν να σκέφτονται λογικά.

Αποτέλεσμα αυτού είναι να δυσκολεύονται όλο και περισσότερο με τις γεωμετρικές έννοιες.

Ευελπιστώ ότι με τη βοήθεια του σεναρίου να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια της μεσοκαθέτου αλλά και να σκεφτούν "μαθηματικά" απαντώντας στις ερωτήσεις.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
20 λεπτά
Φάση 1: Θεωρητική προσέγγιση της μεσοκαθέτου ευθ. τμήμ.
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη με τη χρήση διαδραστικού πίνακα ή εργαστήριο υπολογιστών.
25 λεπτά
Φάση 2: Δημιουργία μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη με τη χρήση διαδραστικού πίνακα ή εργαστήριο υπολογιστών.
40 λεπτά
Φάση 3: Ιδιότητα & χαρακτηριστικό μεσοκαθέτου ευθ τμ
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη με τη χρήση διαδραστικού πίνακα ή εργαστήριο υπολογιστών.
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Κατανόηση έννοιας μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος
  2. Σχεδιασμός μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος
  3. Διαπίστωση ιδιότητας μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος
δημιουργία
ιδιότητες
χαρακτηριστικά
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Σχολική τάξη, υπολογιστής ή υπολογιστές ή διαδραστικός πίνακας. Το σενάριο έχει σχεδιαστεί και για μια απλή σχολική τάξη.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)