Γερμανική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ζω στην Ευρώπη

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Μαθητοκεντρικό σενάριο-πρότζεκτ που βασίζεται σε εμπειρικές και συνεργατικές διαδικασίες. Στο επίκεντρο βρίσκεται η διαθεματικότητα (σύνδεση με τα μαθήματα της Ιστορίας, Γεωγραφίας, Πληροφορικής), η πολυπολιτισμική παιδεία (σύγκριση ανάμεσα σε συνθήκες ζωής και καθημερινές συνήθειες διαφόρων λαών της Ευρώπης) και η διαφοροποιημένη μάθηση (το διαφοροποιημένο επίπεδο, τα ενδιαφέροντα και το μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή λαμβάνονται υπόψη). Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τα βασικά στοιχεία της Ευρωπαικής Ένωσης (χώρες, γλώσσες, σημαίες, μνημεία) και μαθαίνουν να κάνουν συγκρίσεις και να εντοπίζουν διαφορές τόσο με τη χώρα τους όσο και με τις χώρες στις οποίες ομιλείται η γλώσσα στόχος. Οι ΤΠΕ λειτουργούν ως κίνητρο μάθησης και διεγείρουν ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον των μαθητών.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές καλούνται να υποδυθούν τους δημοσιογράφους και να παρουσιάσουν την έρευνα τους σχετικά με τη χώρα τους αλλά και τα τυπικά, δομικά στοιχεία άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως οι Γλώσσες, οι Χώρες, το Κοινό Νόμισμα, οι Σημαίες κ.α. Πώς θα οργανώσουν οι μαθητές το νέο ρόλο του ρεπόρτερ που καλούνται να αναλάβουν; Και πώς θα επεκτείνουν στα πλαίσια της εκμάθησης μιας Ευρωπαϊκής Γλώσσας όπως τα Γερμανικά τις σχετικές τους γνώσεις και θα ξεπεράσουν τυχόν δυσκολίες;

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
5 λεπτά
Φάση 1: Einstieg - Aufwärmphase
Χώρος Διεξαγωγής: Klassenraum
30 λεπτά
Φάση 2: Hinführungs- und Präsentationsphase
Χώρος Διεξαγωγής: Klassenraum
25 λεπτά
Φάση 3: Erarbeitungsphase
Χώρος Διεξαγωγής: Klassenraum
25 λεπτά
Φάση 4: Projekt
Χώρος Διεξαγωγής: Medienraum
5 λεπτά
Φάση 5: Abschlussphase
Χώρος Διεξαγωγής: Klassenraum
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Οι μαθητές μαθαίνουν να ζητούν και να λαμβάνουν πληροφορίες για την Ε.Ε, τα κράτη-μέλη και το ευρώ.
  2. Οι μαθητές μαθαίνουν τις επίσημες γλώσσες και τις σημαίες των Κρατών Μελών.
  3. Οι μαθητές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα βασικότερα μνημεία των Κρατών Μελών.΄
  4. Οι μαθητές μαθαίνουν να ρωτούν και να απαντούν για τον τόπο κατοικίας τους, τη μητρική / ξένη γλώσσα
  5. Οι μαθητές παρουσιάζουν τον τόπο διαμονής των ονείρων τους και μαθαίνουν το ρήμα "möchten".
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΗ
ΕΥΡΩ
ΧΩΡΕΣ
ΓΛΩΣΣΕΣ
ΜΝΗΜΕΙΑ
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Διαδραστικός Πίνακας, Υπολογιστής, Βιντεοπροβολέας, ελεύθερα λογισμικά.
Δημιουργός Σεναρίου: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)