Φυσική αγωγή (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Οφέλη της φυσικής δραστηριότητας

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το εκπαιδευτικό σενάριο απευθύνεται σε μαθητές Γ' - Δ' τάξης και αναφέρεται στην απόκτηση και εμπέδωση γνώσεων σχετικά με τα οφέλη της υγείας από τη συμμετοχή στη φυσική δραστηριότητα.

Το περιεχόμενο του σεναρίου είναι συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή. Συγκεκριμένα στο ΑΠΣ αναφέρεται πως σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού πρέπει να καλλιεργηθεί " η συνειδητοποίηση της ανάγκης για δια βίου άσκηση ή άθληση και της ωφέλειας που προκύπτει από αυτή". Η πρόταση αυτή γίνεται συγκεκριμένη στο Νέο Πρόγραμμα για τη Φυσική Αγωγή στο Δημοτικό ως εξής: στο πλαίσιο του Σκοπού 3 (Γνώση και ανάπτυξη ενός επιπέδου φυσικής κατάστασης για υγεία) επιδιώκεται οι μαθητές (α) της Γ' τάξης "...να αναγνωρίζουν τις φυσιολογικές αλλαγές λόγω συμμετοχής στη φυσική δραστηριότητα και να περιγράφουν τα οφέλη της για την υγεία" και (β) της Δ' τάξης να γνωρίζουν και να αναφέρουν τρία προσωπικά οφέλη από τη συμμετοχή τους στη φυσική δραστηριότητα και τα σημεία εκτέλεσης των δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη της υγείας".

Το σενάριο υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία με αξιοποίηση διαδραστικών εργαλείων της πλατφόρμας για διερευνητικού και ανακαλυπτικού τύπου δραστηριότητες καθώς και για αξιολόγηση των γνώσεων.

Φάσεις: Αρχικά οι μαθητές εξασκούνται στo γυμναστήριο με τη μέθοδο των σταθμών που περιλαμβάνουν ασκήσεις ανάπτυξης στοιχείων φυσικής κατάστασης. Μετά την ολοκλήρωση της εξάσκησης, ακολουθεί συζήτηση όπου οι μαθητές καταθέτουν την εμπειρία τους από την επίδραση της άσκησης σε διάφορες λειτουργίες του σώματος (αναπνοή, εφίδρωση, παλμοί κ λπ). 

Στην επόμενη φάση, στην αίθουσα Πληροφορικής οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε ζευγάρια, ένα ζευγάρι σε κάθε υπολογιστή. Αφού μελετήσουν τα στοιχεία διαδραστικής εικόνας, ακολουθεί εμπέδωση και αξιολόγηση των γνώσεων τους μέσω διαδραστικών εργαλείων της πλατφόρμας. Σε ψηφιακό αρχείο τους ανατίθεται εργασία εκτός σχολείου για καταγραφή της φυσικής τους δραστηριότητας για μια βδομάδα και κατάταξή τους ανάλογα με τα στοιχεία φυσικής κατάστασης για υγεία που αναπτύσσουν. 

 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Η σχέση των στοιχείων της φυσικής κατάστασης για υγεία με τα όργανα και τις λειτουργίες του σώματος που επηρεάζουν καθώς και το είδος των δραστηριοτήτων που τα αναπτύσσουν, οργανώνεται συχνά με δυσκολία στη σκέψη των μικρών μαθητών. Με τη χρήση των ΤΠΕ και των εργαλείων της πλατφόρμας τους δίνεται η δυνατότητα, με ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο, να κατατάξουν, να συσχετίσουν και να οργανώσουν στη σκέψη τους τις παραπάνω έννοιες και πληροφορίες και σε συνδυασμό με τις βιωματικές τους εμπειρίες να εμπεδώσουν τα οφέλη της άσκησης για την υγεία. 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
20 λεπτά
Φάση 1: Βιωματικό
Χώρος Διεξαγωγής: Γυμναστήριο
25 λεπτά
Φάση 2: Μελέτη και έλεγχος γνώσεων
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να κατανοήσουν τα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας στη λειτουργία οργάνων του σώματος
  2. Να γνωρίζουν τα στοιχεία της Φυσικής Κατάστασης για υγεία και ασκήσεις για την ανάπτυξής τους
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
φυσική δραστηριότητα
φυσική κατάσταση
άσκηση
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Αίθουσα Πληροφορικής, ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή ανά ζευγάρι μαθητών, βιντεοπροβολέας, αθλητικό υλικό (σχοινάκια, στρώματα, πάγκοι), αίθουσα Γυμναστικής
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Συντονιστής)