Φάση Σεναρίου

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γενικό Λύκειο)

Δημιούργησε το δικό σου βασίλειο/κράτος/πολιτεία/ομοσπονδία

3 ώρες

Φτιάχνοντας τον "δικό" σου κόσμο

90λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias.docx

Οι ομάδες (έχουν ήδη χωριστεί σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων πριν την έναρξη του σεναρίου) με οδηγό το φύλλο εργασίας ξεκινούν τη δόμηση πολυμεσικής παρουσίασης με τα χαρακτηριστικά που θα έχει η πρότασή τους. Σε πρώτη φάση οι ομάδες συζητούν και αποφασίζουν την ιστορική περίοδο που θα διαλέξουν και τη μορφή που θα έχει η «πολιτεία» τους, προκειμένου να εστιάσουν την έρευνά τους εκεί. Προτείνεται στους μαθητές η δημιουργία θεματικών ενοτήτων (π.χ ονομασία, θεσμοί, παραγωγικές δυνάμεις, σύνθεση πληθυσμού, λειτουργία της οικονομίας, τέχνη κ.α) προκειμένου να διευκολυνθεί η δουλειά τους. Ακόμη μπορούν να ενσωματώσουν χάρτη της Ευρώπης στην εργασία τους, στον οποίο θα χαράξουν τα όρια της επικράτειάς τους, θα δώσουν όνομα, θα περιγράφουν τους γειτονικούς λαούς και τις σχέσεις τους με αυτούς. Υλικό στήριξης της προσπάθειάς τους θα έχουν το βιβλίο του μαθητή με τις ανάλογες πηγές, επιπλέον πηγές που θα δώσει ο εκπαιδευτικός στην κάθε ομάδα αλλά και αξιόπιστες πηγές προερχόμενες από το διαδίκτυο. Το κάθε μέλος της ομάδας, ανάλογα με τις δεξιότητές του, πέρα από τη συνεργατική δουλειά στην τάξη, αναλαμβάνει να ερευνήσει και να ετοιμάσει υλικό στο σπίτι του σε συγκεκριμένους τομείς που θα έχει επιλέξει. Ο επιμερισμός αρμοδιοτήτων είναι το επιστέγασμα της συνεργατικής δουλειάς και της δημοκρατίας στην ομαδοκεντρική μέθοδο. Με αυτόν τον τρόπο η ομάδα θα έχει τη δυνατότητα στις διδακτικές ώρες εφαρμογής του σεναρίου να παίρνει κοινές αποφάσεις και να συνθέτει βήμα βήμα το τελικό της προϊόν. Στο πλαίσιο αυτό θα βοηθούσαν πολύ τα έγγραφα της google καθώς έτσι η συνεργασία ξεφεύγει από τα στενά όρια της τάξης και επιτρέπει στους μαθητές να συνεργάζονται και από απόσταση και να καταγράφεται χωριστά η συνδρομή του καθενός.


Οριοθετώντας την επικράτειά σας

Ποια θα ήταν τα όρια της επικράτειάς σας;

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΦΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δημιούργησε το δικό σου βασίλειο/κράτος/πολιτεία/ομοσπονδία» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
971