Φάση Σεναρίου

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γενικό Λύκειο)

Η Ευρώπη και ο "Άλλος": Η έκπληξη των Ανακαλύψεων

3 ώρες

Οι Ευρωπαίοι συναντούν εξωευρωπαϊκούς λαούς

10λεπτά

Οι μαθητές καλούνται να σχολιάσουν το εικονιστικό υλικό που προβάλλεται. Προκαλείται από τον εκπαιδευτικό συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης για τα χαρακτηριστικά των ανθρώπινων ομάδων και το περιβάλλον τοπίο. Ζητείται από τους μαθητές να παρατηρήσουν και να συγκρίνουν στοιχεία που χαρακτηρίζουν τους δύο πολιτισμούς. Στη συνέχεια καλούνται να δώσουν προφορικά μία λεζάντα στην εικόνα αιτιολογώντας την επιλογή τους είτε να σκεφτούν έναν πιθανό διάλογο που θα μπορούσε να έχει εκτυλιχθεί στη συγκεκριμένη σκηνή ή τι θα μπορούσε να επακολουθήσει. Ορισμένες απόψεις των μαθητών αναγράφονται ενδεικτικά στον πίνακα (παραδοσιακό ή διαδραστικό).


Εικόνα αφόρμησης


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΦΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η Ευρώπη και ο "Άλλος": Η έκπληξη των Ανακαλύψεων» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
1032