Φάση Σεναρίου

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γενικό Λύκειο)

Η Ευρώπη και ο "Άλλος": Η έκπληξη των Ανακαλύψεων

3 ώρες

Αξιολόγηση – Επέκταση – Άλλες εκδοχές

45λεπτά

Στην τελευταία φάση προτείνονται μία σειρά δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατάκτησης των προσδοκώμενων μαθησιακών στόχων.

  1. Μία πρώτη εκδοχή είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ομάδων στην ολομέλεια της τάξης και η άσκηση κριτικής από τις υπόλοιπες ομάδες με τον συντονισμό του διδάσκοντα. Έτσι καθίσταται δυνατή τόσο η αξιολόγηση όσο και η αυτοαξιολόγηση όλων όσων εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία.
  2. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανάρτηση των εργασιών των ομάδων μια ψηφιακή πλατφόρμα (π.χ Wiki ή κλειστή ομάδα στο Facebook) στην οποία οι ομάδες και ο εκπαιδευτικός θα είχαν τη δυνατότητα στον ενδιάμεσο χρόνο (μεταξύ 2ης και 3ης ώρας) να σχολιάσουν τη δουλειά των υπόλοιπων ομάδων.
  3. Θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εργασίες εν είδει project με στόχο την επικαιροποίηση του περιεχομένου της διδακτικής ενότητας.

Επίσης δρατηριότητες επέκτασης στο σπίτι ή εναλλακτικές δραστηριότητες στη δεύτερη ώρα θα μπορούσαν να αποτελέσουν οι κάτωθι:

  • Να δημιουργήσουν κολάζ φωτογραφιών με εικόνες από τον πολιτισμό εναπομεινάντων ιθαγενών πληθυσμών της Αμερικής, της Αφρικής και της Ασίας.
  • Να διαλέξουν πέντε υλικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη και έχουν ως τόπο προέλευσης τις Νέες Χώρες και να αναζητήσουν πληροφορίες για την ιστορία τους.
  • Να συγγράψουν το υποθετικό ημερολόγιο ενός Ευρωπαίου θαλασσοπόρου ή ενός ιθαγενή άνδρα βάσει των πηγών που έχουν στη διάθεσή τους αλλά και από την έρευνα στο διαδίκτυο.

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΦΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η Ευρώπη και ο "Άλλος": Η έκπληξη των Ανακαλύψεων» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
1035